Bezpečné klima ve škole jako předpoklad kvalitní výuky

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Seminář se zaměří na faktory, které ovlivňují klima sborovny, třídy a školy. Účastníci semináře získají kompetence pro tvorbu pravidel uvnitř třídy i uvnitř sborovny. A to tak, aby tvorbou pravidel předcházeli krizovým situacím, a nevytvářeli pravidla teprve v momentě, kdy už krizová situace začala. Získají kompetence, které jim umožní vytvořit bezpečné klima uvnitř sborovny a tyto zásady pak snadněji převádět na chování žáků. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.