Hodnocení ve škole

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Jak často dáváte najevo žákům, že Vám na nich záleží, že je pro Vás důležitý vztah, který s nimi máte? Jak často je chválíte? Jak ve škole pracujete s chybou? Hodnotíte výkon, nebo proces? Mají Vaši žáci možnost opravit si známku? Hodnotíte tradičně, nebo formativně? Co Vaše hodnocení dělá s motivací žáků? Jak často si o hodnocení povídáte ve sborovně? Jak často o něm mluvíte s Vašimi žáky a s jejich rodiči? Jak přemýšlíte o hodnocení (nejen) ve škole? Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.