Jak reagovat na krizové situace ve škole

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Škola je prostředím, ve kterém se čas od času dostáváme do rizikových a krizových situací. Základem efektivního zvládání takových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala. Seminář nabízí možnosti, jak takové algoritmy vytvořit, jak vyhodnotit možná rizika, a to jak v běžných, tak v krizových situacích. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.