Jak tvořit PR školy bez médií i s médii

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Seminář je věnován komunikační strategii školy, způsobu, kterým škola oslovuje pro ni cílové skupiny. Seminář interaktivní formou vybaví účastníky kompetencemi pro soustavné zlepšování image školy v obci, ve městě či v regionu. Naučí účastníky, jak častěji a systematicky prezentovat pozitivní výsledky práce školy, ať už s pomocí médií nebo bez nich. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.