Komunikace pro vedoucí pracovníky

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Komunikace v systému školy a vliv vedoucího pracovníka na tuto komunikaci. Vedení obtížných rozhovorů s pracovníky, s rodiči, s žáky. Vedení porad. Vedení rozhovoru s uchazečem o práci. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.