Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy

Počet hodin: 5
Popis kurzu

Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše „krevní skupina“. Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.