Motivace a demotivace na základní škole

Počet hodin: 6
Popis kurzu

České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti k demotivaci a ke strachu z chyb. Když se k tomu připojí obavy ze selhání, ztrácí dítě chuť chodit do školy. Mnoho učitelů se ale na práci s chybou zaměřuje, jelikož jim chybí pozitivní vzor. Proto učí tak, jak kdysi jiní učili je. Sami by chtěli učit jinak, ale mnozí se bojí, že při jiném způsobu výuky si neudrží autoritu. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a pomáhá učitelům hledat řešení, jak se dostat nahoru. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.