Nápady do hodin mediální výchovy

Počet hodin: 8
Popis kurzu

Učíte mediální výchovu jako průřezové téma nebo jako samostatný předmět, ale nevíte, jak na to, protože jste tento předmět nikdy nestudovali? Účastníci semináře získají převážně formou interaktivních cvičení inspiraci uplatnitelnou při výuce mediální výchovy ve svých školách. Seminář nabídne konkrétní možnosti, jak tematické okruhy mediální výchovy vhodně zapracovat do vybraných vyučovacích předmětů a projektů nebo jak mediální výchovu učit samostatně. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.