Podmínky kurzů

Popis kurzu

Podmínky kurzů.

Kurz je krátká akce (večer, přednáška…) nebo celodenní či několikadenní seminář.

Provozovateli kurzů jsou Karel Opravil, Marek Tvrdoň – viz kontakt a fakturační údaje.

Účastníkem kurzu je každý, kdo udělá závaznou objednávku kurzu.

Objednávka kurzu se stává závaznou:

Pokud byla její závaznost potvrzena vzájemnou dohodou (písemně, e-mailem).

Pokud účastník uhradí alespoň část účastnického poplatku nebo pokud účastník zahájí účast na kurzu.

Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na této stránce.

Zrušení závazné objednávky a storno podmínky:


Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku více než 14 dní před zahájením kurzu, je zrušení bezplatné.


Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 14 dní až 4 dny před zahájením kurzu, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce.


Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 3 a méně dní před zahájením akce, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny akce.

Zrušení kurzu.

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z organizačních důvodů zrušit kurz nejméně 7 dní před zahájením akce. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši.

Změna podmínek.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek kurzů.