Práce s problémovou skupinou v třídním kolektivu

Počet hodin: 16
Popis kurzu

Účastníci se seznámí s možnostmi práce s žáky, kteří se chovají nestandardně. Seznámí se s prvky, které ovlivňují klima školy, například vztahy ve sborovně, složení tříd, rodinné zázemí dětí, vliv poměru mužů a žen na skupinu a její chování. Seznámí se s důležitostí propojení učitelů prvního a druhého stupně. Vyzkouší si reakce na ataky žáků. Součástí školení budou i rychlé regenerační prvky napomáhající k tomu, aby se negativní nálada z jedné třídy nepřenášela do druhé. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.