Třídní učitel - "ředitel" třídy

Cílová skupina: Učitelé ZŠ, SŠ, sborovny Počet hodin: 8
Popis kurzu

Třídní učitel je na jedné straně jakýmsi koučem své třídy, kterou podporuje, obhajuje. Na straně druhé stojí mezi třídou a kolegy a společně s nimi řeší situace, které ve třídě nastanou. Současně je hlavním komunikátorem mezi školu a rodiči. Vzhledem k tomu se mnohdy dostává do obtížných situací, často navíc s pocitem, že je mezi mlýnskými kameny. Seminář se zaměřuje na podporu třídních učitelů při řešení těchto náročných situací. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.