Vedení třídních schůzek

Počet hodin: 5
Popis kurzu

Cílem semináře je efektivně připravit účastníky na třídní schůzky, naučit je, jak také prostřednictvím třídních schůzek získat v rodičích spolupracující partnery, kterým bude práce školy dávat smysl. Dalším cílem semináře je naučit účastníky emočně zvládat vypjaté situace skupinové hysterie a nastavovat pravidla tak, aby těmto situací dokázali předejít. Účastníci semináře se navíc seznámí s tím, jak ideálně komunikovat s rodiči i po ukončení třídních schůzek a pokračovat tak v podpoře partnerství rodičů a školy. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.