O nás

Mgr. Karel Opravil

Ve školství působíí déle než 30 let, z toho 25 let v poradenské praxi se zaměřením na komunikaci, vztahovou problematiku a výchovné obtíže děti a mládeže. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti pro školy a firmy. Jeho předností je rychlá orientace ve vztazích skupiny a schopnost situačně reagovat na dění ve skupině. Školám pomáhá měnit klima sboroven a školních tříd, přičemž klade důraz na vzájemnou spolupráci jednotlivců s cílem snížit výdej energie. Autor publikací, vzdělávacích projektů a vzdělávacích filmů.

Mgr. Marek Tvrdoň

Ve školství působí 29 let, z toho již 15 let jako ředitel středně veliké základní školy. Učil na základní škole a gymnáziu a pracoval jako redaktor celostátních novin. Zkušenosti z mediální, učitelské, lektorské a ředitelské praxe využívá nejen pro svoji školu, podílí se také na projektech, které si kladou za cíl pomáhat a zprostředkovávat zkušenosti z praxe ostatním ředitelům škol, zřizovatelům i dalším odborníkům. Specializuje se na interní i externí komunikaci škol a PR. Autor publikací, vzdělávacích projektů a vzdělávacích filmů.

Tento rozhovor ve skutečnosti nikdy nevznikl. Ale kdyby někdy vznikl, měl by právě tuto podobu. Nic nás nevystihuje lépe než tyto řádky.

Přestože vás věkově dělí jen pár let, co vás svedlo dohromady?

Karel Opravil: Za to může náhoda. Najala si mě jedna agentura, abych školil začínající ředitele. Měl jsem v tom školení na starost komunikaci v týmu, zvládání obtížných rozhovorů, řešení konfliktů mezi zaměstnanci. A taky oblast, ve které jsem radil lidem, jak dělat práci sice naplno, ale zároveň tak, aby jim neubližovala a neničila osobní život. No a mezi účastníky byl chlapík, který málo mluvil, málo si zapisoval, ale když promluvil, mělo to hlavu a patu, velmi dobře propojoval informace s praxí, zkrátka přemýšlel o těch věcech jinak. A když se někdo ptal na pitomosti, koulel očima a trpěl :-) Tak jsem poznal Marka.

Marek Tvrdoň: Já jsem tenkrát byl čerstvě ve funkci ředitele školy a musel jsem projít školení pro ředitele, známé jako FS1. No a po těch nudných hodinách promítání zákonů, metodik a dalších věcí, které jsem si klidně mohl přečíst sám doma a nemusel nikde trčet, najednou do místnosti vletěl chlapík s fixem, vypnul techniku a začal čmárat schémata, ze kterých vycházely příběhy, které mně dávaly smysl a kterým jsem věřil. Školství, rodiče, děti, pracovníci, život, zkrátka všechno to mělo přesah, logiku a byla v tom spousta energie. Ten človíček s fixem byl Karel.

A to vás spojilo?

Karel Opravil: Ano. Ta Markova schopnost přemýšlet jinak, jít přímo na podstatu věci, to mi bylo hodně sympatické A hlavně když s něčím nesouhlasil, nebo se mu něco nezdálo, tak se prostě zeptal, nebo šel do slovního střetu. Nebál se mít jiný názor než ostatní. A to mu zůstalo dodnes. Umíme se krásně pohádat o dobro věci.

Marek Tvrdoň: Mě hodně oslovila ta Karlova schopnost propojovat věci. Bez nějakých škatulek. Život přece není o škatulkách. A taky se nebál říct, že nezná odpověď, ale že si na ni společně můžeme zkusit přijít. Karel říkal přesně to, co se mně honilo hlavou. Jen třeba trochu jinými slovy. A já si už tehdy říkal, že to je přesně to, co chci, aby slyšeli lidé v mé škole. Aby to slyšeli taky od někoho jiného než ode mě. Měl jsem prostě hned jasno, kam se obrátit, když jsem pro takový účel hledal lektora. Karlovi jsem nemusel dlouze a složitě povídat, co chci, aby lidé slyšeli, nemusel jsem mu vysvětlovat, kam chci tým a školu posunout.

To je spojení lektor a klient. Vy ale spoustu seminářů vedete spolu, ve dvojici, to je poměrně unikátní. Jak se to přihodilo?

Karel Opravil: Přemýšlel jsem, jak své nápady a myšlenky předat většímu množství lidí, aniž bych při tom musel pořád někam cestovat a trávit noci v hotelech. Napadl mě systém filmů pro ředitelky a ředitele škol a hledal jsem někoho, s kým bych ten nápad chtěl a dokázal realizovat. A moje volba byla jasná.

Marek Tvrdoň: Vzpomínám si na to, jako kdyby to bylo včera. U vchodu do školy zazvonil první prázdninový den Karel, nadšení z něho sálalo na kilometry daleko, nakazil mě rychle. Časem jsme se posunuli zase dál a spoustu seminářů teď vedeme ve dvou. Je to poměrně neobvyklé, ale zpětná vazba od účastníků říká, že ty semináře jsou i díky tomu obrovsky dynamické, plné energie a přemýšlení.

Je něco, co vás rozděluje?

Karel Opravil: Marek je neskutečně systematický a výborně plánuje. A to do detailu. Já jsem bordelář a nechávám věci na poslední chvíli. Tu jeho systematičnost mu závidím. Já jsem spíš vizionář, snílek. Určím směr, vykácím tím směrem les, ale ty pařezy a drobné větve neřeším. Marek mě umí postavit na zem. Někdy mě tím pěkně štve, ale když vychladnu, tak to umím ocenit. Ale vím, že nikdy nebudeme mít společnou pracovnu. Ty moje hromady na stole a kolem stolu by nedal (smích).

Marek Tvrdoň: Karel je výborný pozorovatel. Velmi rychle umí načíst lidi a propojit je. A ještě ho to baví. To mu zase závidím já. Stejně jako to, že si nedělá moc hlavu z toho, když něco nevyjde. Má to tak, že když mu něco nevyjde, je to proto, že ho čeká lepší příležitost. A co bych se chtěl od něho naučit nejvíc, to je schopnost uvolnit atmosféru i v naprosto neznámém prostředí a neznámém kolektivu. Má schopnost získat si lidi takzvaně na první dobrou, a navíc je skvělý analytik. Obecně u nás dvou platí, že to, co jednomu chybí, druhému přebývá, a naopak.

Aktuálně přicházíte s projektem KAOMAT, název vznikl z vašich iniciál. Co od toho projektu očekáváte?

Karel Opravil: Budu rád, když lidé na náš web i na naše semináře budou rádi chodit. Když jim naše články, naše přemýšlení a naše vzdělávání budou dávat smysl. Když to všechno bude obohacovat ty lidi i nás. Zkrátka život je hra, tak ho pojďme hrát.

Marek Tvrdoň: Moc si přeji, ať nás neopustí energie, kterou do té práce vkládáme. Potěší mě, když to, co děláme, vzbudí emoce. Jakékoliv. Protože nejhorší je, když to, o čem mluvíte nebo píšete, neudělá s lidmi vůbec nic. A nadchne mě, když dokážeme u našich klientů slůvko „musím" změnit na slůvko „chci".