Blog

Únava ve škole

Květen, červen.
Dva zvláštní měsíce.
Pomalu dokončujeme školní rok, rozjíždíme školní výlety, těšíme se na prázdniny.
Ale taky začínáme pociťovat únavu.
Únava je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje naše vnímání.
Proto je zejména v těchto měsících důležité myslet na sebe a dostatečně regenerovat. Odpočinek prostě není bonus, ale NUTNOST. 
Jeden úkol z našich seminářů.
Otevřete si kalendář a podívejte se, kolik času máte v tomto týdnu vyhrazeno na regeneraci a na sebe sama v tomto týdnu. Podívejte se do minulého týdne. Kolik tam bylo toho času. A co příští týden? Kolik času tam věnujete regeneraci? Nic, nic a nic?
Pak počítejte s tím, že výrazně zvyšujete riziko ohrožení:

 • Vlastního zdraví.
 • Vztahů s lidmi kolem vás. Včetně dětí, učitelé ve stavu únavy totiž hodnotí drsněji než ve chvílích pohody.

Fakt to stojí za to?
Myslete na sebe, plánujte čas na regeneraci a držte se!

------------------------------------------------------

Co vidí třetí oko

V naší nabídce je takzvané třetí oko. To si školy objednávají, pokud chtějí dostat zpětnou vazbu na dění uvnitř budovy. Jsme ve škole, vnímáme a pozorujeme, co se děje v hodinách, na chodbách, a potom si o všem povídáme s užším vedením. Mezi nejčastější signály, které vidíme, když vázne komunikace, patří:
- Skákání si do řeči a neochota nechat domluvit toho druhého.
- Snaha ukřičet druhého, pokud má jiný názor, místo argumentace.
- Neposlouchání toho druhého, když prezentuje svůj návrh.
- Tváření se otráveně, chytání se za hlavu, obracení očí v sloup, to vše místo doptávání se.
- Ztrácení odvahy mluvit u těch, kteří neumí anebo nechtějí překřikovat druhé.
- Ztrácení chuti se vůbec zapojit do řešení, protože o to druzí nestojí.
Vypadá to jako drobnosti. Jenže právě tyto drobnosti zařídí buď paralyzaci komunikace v celém týmu, nebo fakt, že za celý tým mluví jen ti nejvíc ukřičení, třebaže jejich argumenty nereprezentují většinu. A to ohýbá dění, krade energii a chuť do práce.
Blíží se závěr školního roku, a to je období, kdy kvůli únavě přibývá komunikačních problémů. Všem přejeme dva měsíce bez komunikačních zádrhelů.

------------------------------------------------------

Otázka a tlak

„Končím, odpojuji se, už nic neřeknu. Vy se nás pořád na něco ptáte, a my přitom potřebujeme vědět, jak to máme dělat, aby to bylo správně!“
Reakce jedné účastnice nedávného semináře.
Ano, naše semináře nejsou pro každého.
Ano, po položení otázky lidé často cítí tlak.
Ve sborovnách to vnímáme výrazněji než ve firmách. Obava, nejistota. Místo aby si učitelé hledali vlastní cestu, přemýšlejí, co chce blbec před nimi slyšet. „Jak je to správně?“ čtete nevyřčenou obavu v jejich očích.
Jenže my nejsme znalci cizích životů. Neznáme na ně recept, nevozíme kuchařku. Pomáháme lidem najít jejich vlastní cestu.
Nehledáme s lidmi svatý grál, pomáháme jim objevovat jejich potenciál.
 
 
------------------------------------------------------

Tady pojišťovna

„Dostal jsem vaše hlášení škody na autě,“ ozve se na druhém konci drátu, když vezmu telefon a představím se.
„Co to pro mě znamená?“ ptám se.
„No hlásil jste škodu na autě, ne? Tak potřebuji udělat fotky.“
„Jak vám v tom mohu pomoci?“ doptávám se.
„No potřeboval bych udělat fotky, to je přece jasné!“
Pracuji s tichem.
„Ty fotky bych potřeboval udělat!“
„Co to pro mě znamená?“ opakuji cyklus a živě si představuji, jak borec na druhém konci drátu v duchu nadává a teče z něj pot.
Ne, nedělá mně to dobře. Ne, neužívám si to. Ale odmítám makat a mluvit za někoho, kdo by to při své práci měl ovládat jako jednu z klíčových dovedností. Anebo za někoho, koho to nikdo z jeho šéfů neučil, a všem je to asi tak nějak jedno.
Jak komunikujeme ve školách?
Semináře zaměřené na komunikaci tvoří aktuálně největší procento našich zakázek.
 

Umění zastavit se

Pomalu se blíží začátek května. To je pro školy a ředitele (ředitelky) zvláštní období, protože se musí rozkročit v čase. Na jedné straně jsou v končícím školním roce, kdy vyhodnocují, co se podařilo, co bylo úspěšné a v čem bude škola pokračovat nadále. Co změnit a úplně vypustit, protože se to ukázalo jako neefektivní.
Na druhé straně začínají být v příštím školním roce. Na co se nachystat, co připravit, na co se zaměřit. Najít argumenty pro obhajobu nového, ujasnit si, čím nadchnou své týmy, aby to dokázali překlopit do práce s dětmi. Nechávat vše na červen, kdy se začne projevovat únava, nebo na přípravný týden, kdy už není prostor na vymýšlení, ale jen společné dotahování již vymyšleného, je riziko.
A je fajn, když si během dubna do kalendářů na květen nachystáte termíny, kdy se:

- Zastavíte, nadechnete a jen tak necháte chvíli plynout čas, aby se uklidnily myšlenky a mohly přicházet nové.

- Budete mít dostatek bílého papíru, kam si tyto myšlenky můžete zapisovat.

- Ke každé myšlence přidejte prioritu, důležitost a přidejte, co se stane, až se zrealizuje.

- Ke každé myšlence přidejte termín, kdy ji začnete realizovat.

- A až přijde čas, začněte...

Účastníci našich seminářů, které školíme nebo jen provázíme školním rokem, uvádějí, že nejtěžší je:

- Zastavit se.

- Dopřát si čas nechat jen tak plynout myšlenky.

- Dát si termín, kdy začít. A začít...

 

------------------------------------------------------

Svobodný pocit

„Co byste přáli začínajícímu řediteli, být jeho sudičkou?“
Žertovná otázka účastníka semináře o přestávce u kávy.
Hmm...

 1. Radost a těšení se z možnosti něco změnit... posunout... ovlivnit...
 2. Špetku obavy. Ta umožní respekt, pokoru a citlivost. Neomylní jsou totiž necitliví a je dobré se jim vyhnout.
 3. Přijmout, že funkci ředitele mám jen půjčenou. Že ji budu vracet. To mi umožní si stanovit hranice, za které nepůjdu. Nestanu se tak něčí „podržtaškou“ nebo rohožkou. „Tady je má hranice a tady máš mé klíče."

SVOBODNÝ POCIT! Všem ředitelům, nejenom těm začínajícím, bychom ve funkci přáli svobodný pocit.

Pohled do dálky

Dívej se pod nohy!
Věta, kterou mnozí v dětství často slýcháme. A my se poslušně pod ty nohy díváme. Jenže když se díváte pod nohy, nevidíte do dálky. A tak se do té dálky nenaučíme dívat. Bez dívání do dálky je těžké vytvářet vize a plnit si své sny. V životě i ve škole.
Jako učitelé jdeme s dětmi od hodiny k hodině. Od lekce k lekci. Díváme se pod nohy. Ale co bude dál? Díváme se s nimi? Učíme je dívat se? Co bude dál? Kam jdeš a proč? A jak poznáš, že už tam jsi?
Dívej se pod nohy, ale nezapomeň se dívat do dálky...
 
 
------------------------------------------------------
 

Cíl hodiny

Máte cíl hodiny? A mohl bych ho vidět?
Přemýšlím nad posedlostí.
Nad posedlostí cíli.
Nad posedlostí lidí z České školní inspekce, kteří ve svých zprávách opakovaně kritizují učitele, že hned na začátku nesdělili žákům cíl hodiny.
Kde je, ctěné inspektorky a vážení inspektoři, napsáno, že na začátku hodiny musí učitel dětem sdělit její cíl? A když nikde, a ono to vážně nikde napsáno není, co vás opravňuje psát tyto výtky do inspekčních zpráv?
Když dětem cíl v úvodu explicitně nesdělím a na konci hodiny se zeptám, co mám zapsat do třídní knihy, selhal jsem jako učitel?
Když až zpětně budeme s dětmi pátrat, o co v hodině nejvíc šlo, ověřovat si, jak vše pochopily, selhal jsem jako učitel?
Když budu motivovat, aniž bych použil slovo cíl, dělám špatně svoji práci?
A jak se mnou naložíte, když řeknu, že cílem mých hodin je, aby se v nich děti učily komunikovat, spolupracovat a učit se?
 
 
------------------------------------------------------
 

Kvalita života

Pouhých 11 % českých učitelů zařadí do své výuky alespoň jednou za školní rok úlohy, které nemají jasné řešení. Domnívá se tedy zbývajících 89 % českých učitelů, že život uvnitř školy je identický se životem mimo školní budovu? Já ti řeknu, jak to má být, ty mi to zopakuj. A říkáme tomu příprava na život…
STŘIH. Pracujeme se sborem a s dětmi ve škole, která nás požádala o supervizi. V jedné hodině se s dětmi bavíme o tom, co je to kvalita života. Frčí brainstorming, jedeme myšlenkové mapy, zkoušíme hry rolí. Baví to nás, baví to děcka. Do doby, než před ně postavíme závěrečnou výzvu. Pracujte ve skupinách. Vyberte si kraj, který se vám líbí, a zkuste nás i spolužáky přesvědčit, že právě v tomto kraji je nejlepší kvalita života, že právě tady chcete žít. Je na vás, jak nám to sdělíte, jakou formou vše předvedete, vyberte tu, kterou považujete za ideální. A je po všem. Třída sice ještě vytvoří skupiny, ale pak sedá k počítačům, otevírá PowerPoint. A valí na nás rozlohu kraje, počet obyvatel, turistické památky, jedna skupina za druhou, jen název kraje se mění. Bezduché prezentace nikterak neodpovídají na původní výzvu. Tak znovu a jinak. Pojďme se pobavit o tom, jak poznáte, že je někdo vynikající zpěvák. Nápady lítají z celé třídy. „Fajn, a teď si vyberte svého nejoblíbenějšího zpěváka a přesvědčte nás, že si ho máme poslechnout.“ Odpovědí je PowerPoint, Wikipedie a datum zpěvákova narození.
Máme se těm dětem divit? Řekni mi, jak to má být, a já to tak udělám. Tak to znali (pra) rodiče dětí, které dnes ve školách máme, a tak to také často vyžadují. Jasně nalinkovaný svět.
Jenže učitelství není donášková služba. Nestačí předat nabyté informace. Skvělí učitelé také mentorují, stimulují, provokují, zapojují. Vzdělávání je o učení. Když není učení, nebude ani vzdělávání. Středobodem vzdělávání je donutit se lidi učit. Role učitele je usnadnit učení.
Naše semináře jsou také o tom, jak probudit v dětech tvůrčí síly.
 
 ------------------------------------------------------

Přání

„Co byste přáli začínajícímu řediteli, být jeho sudičkou?“
Žertovná otázka účastníka semináře o přestávce u kávy.
Hmm...
1. Radost a těšení se z možnosti něco změnit... posunout... ovlivnit...
2. Špetku obavy. Ta umožní respekt, pokoru a citlivost. Neomylní jsou totiž necitliví a je dobré se jim vyhnout.
3. Přijmout, že funkci ředitele mám jen půjčenou. Že ji budu vracet. To mi umožní stanovit si hranice, za které nepůjdu. Nestanu se tak něčí „podržtaškou“ nebo rohožkou. „Tady je má hranice a tady máš mé klíče.“ Svobodný pocit. Přáli bychom svobodný pocit.
 
 ------------------------------------------------------

Tužka a papír

Když mě něco trápí, tak na to myslím. Čím víc na to myslím, tím víc mě to trápí. Čím víc mě to trápí, tím víc na to myslím...
Nekonečný cyklus, kterým si problém v hlavě přifukujeme a víc a víc se strašíme. Neřešíme, strašíme.
Rozum totiž neumí pracovat s pocity. Rozum umí pracovat jen s fakty.
Pokud tedy to, z čeho pramení blbý pocit, nepřevedeme do slov a do vět, je nám rozum k ničemu.
Co s tím?
Stačí tužka a papír. Sedněte a dostaňte to, co vás v hlavě straší, do slov a do vět. Do faktů. Co se změní?
1. Dostanete ty věci z hlavy. Před sebe na papír. Už to umožňuje odstup.
2. S fakty si už rozum umí poradit a začne hledat řešení.
Říkáme si, nakolik za dnešním nárůstem různých depresí, „nenálad“, krizí dětí a mládeže stojí přetěžování emočního systému a snížení schopnosti se na vše podívat přes fakta, přes rozum. Jestli nestojí za to tuto dovednost (nejen) u dětí rozvíjet. Otázka je, jestli to my dospělí umíme...

------------------------------------------------------

Co ještě na školy svedeme?

Obec na Břeclavsku. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ a na tom hřišti v hlavní roli tři tamní školáci. Jeden leží na zemi, druhý do něho kope. Oběť pak vstane, následně si klekne a další „hrdina“, který vše dosud jen sledoval, kopne oběť do hlavy. Několik dětí přihlíží. Nikoliv nečinně, někteří natáčejí video, které později umístí na sociální sítě. Případu se zmocní média.
Aktuálně třeba brněnské Události ČT. V reportáži vystoupí starosta obce. Při otázce na řešení starosta nestydatě odpoví, že zkontaktuje vedení místní školy a zeptá se, jak má škola nastavenou prevenci šikany. To jako vážně, pane starosto?!?!?! Ta hrůza se nestala ve škole, stala se na hřišti ve vaší obci. Ti dva agresoři jsou děti obyvatel vaší obce. Co s tím vším má škola do činění? Kdyby někdo ze školáků ukradl v sámošce čokoládu, bude se starosta taky ptát vedení školy, jak takovému jednání předchází?
Reportáž pokračuje. Moderátorka ve studiu se naživo propojí s Českou školní inspekcí a se školským ombudsmanem. Tomu klade záludné otázky, na základě několikavteřinové sekvence chce odpověď na otázku, jestli je to šikana trvalá, nebo situační. Světe, div se, ombudsman zná odpověď. A přidává, že by nevinil jen školu, ale také rodiče agresorů. Školu?!?!??! Z čeho, pane ombudsmane?
Zbláznil se starosta? Zbláznil se ombudsman? Zbláznily se brněnské Události ČT? Nebo opravdu na školy hodíme úplně všechno, s čím si ve společnosti nevíme rady? Něco, co se, jako v tomto případě, stane dvanáct set metrů od školy?

------------------------------------------------------

Probírači

„Na které jsi straně?“
„39“
„Ty jo, já teprve na 26. No nic, přitlačím...."
Vždycky jen nám trochu smutno, když podobné rozhovory ve školách slyšíme. A přemýšlíme, jestli je vedou „probírači“, kteří nepotřebují naučit, ale hlavně probrat. Nebo jestli těmto učitelům nikdo neřekl, že každá třída je jiná. Má jiné tempo, jinou kapacitu, jinou energii. Proč tedy ta potřeba být na stejné stránce? A je fuk, jestli jde o učebnici, nebo pracovní listy. Cílem přece není vyrobit stejné prefabrikáty. A ke všemu to ani není možné!
„Na které jste straně?"

------------------------------------------------------

Kdo neumí...

Kdo neumí, učí! Bože, kolik pitomců s tímto donekonečna omílaným tvrzením se v poslední době zase vyrojilo na sítích! Následující řádky nebudou pro kantory, následující řádky jsou pro veřejnost.
Ne že by ve sborovnách nebyli neumětelové (možná je jich tam i víc, než by bylo zdrávo). Pokud této sortě kantorů chcete sdělit, že nejste (třeba jako rodiče) spokojeni s jejich prací, řešte to vždy na konkrétních příkladech. Diskutujte, chtějte změnu, vyžadujte nápravu.
Nikdy ale při hodnocení kantorů nepoužívejte slova VŠICHNI, VŽDYCKY. Když učit umíte, je neuvěřitelně demotivující být řazen na stejnou úroveň s těmi, kteří to neumí a umět nechtějí. Je neuvěřitelně demotivující donekonečna slýchat, že kdo neumí, učí. Je neuvěřitelně demotivující poslouchat donekonečna o dvou měsících prázdnin.
Prosím, myslete na to, až zase budete hodnotit UČITELE.
Pomůžete tím všem, kteří chtějí a UMÍ!
 

------------------------------------------------------

Děti a mobil

Občas pozorujeme děti při práci s mobilem. Ťuk. Baví? Nebaví! Odkládám. Beru další. Ťuk. Baví? Nebaví! Odkládám. Beru další.
Přemýšlíme, nakolik se tento způsob práce s mobilem promítá do způsobu zacházení se životem. Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným je často v tom, že neúspěšný TO odloží, nedodělá, vzdá. Nebaví mě to? Odložím. Je to složité? Odložím. Zkus hledat, přemýšlet, testovat, ověřovat. Mně se nechce, odložím.
Přemýšlíme, jestli „TO dotáhnout“ není důležitá dovednost pro budoucnost. Přemýšlíme o tom, jak ji děti naučit? A je to vůbec dovednost? Ťuk. Odkládám. Beru další.

------------------------------------------------------

Didaktik, nebo člověk?

Co (kdo) nejvíc pomáhá vašim dětem jako studentům (žákům)? Záleží víc na metodách, nebo na lidech? Jasně, ruku v ruce, chce se říct na první dobrou.
Jenže svět není ideální, pojďme o level níž, vyhraňme se. Naučí víc skvělý didaktik, nebo skvělý člověk? Někdo, kdo dokonale zná všechny výukové metody, ale se studenty (žáky) mu to trochu skřípe? Nebo skvělý člověk, který metody příliš nestuduje, sází na praxi a intuici, ale studenti (žáci) ho berou takového, jaký je?
Někdo, kdo poskytne návod, nebo ten, který inspiruje, motivuje a přivádí nás k vlastnímu objevování?
Koho víc potřebujeme ve světě rychlé změny?

------------------------------------------------------

Správná odpověď

Schopnost přizpůsobit se a adaptovat se na nové podmínky je klíčová dovednost k přežití jakéhokoliv organismu.
Tahle věta nám zarezonovala, když jsme přemýšleli o škole, školství a učitelích. Jak jsme schopni se při výuce přizpůsobit dětem, které jsou „jiné“, než jsme byli my, které mají jinou délku udržitelné pozornosti, které jinak získávají informace o okolním světě, které jinak zpracovávají informace? Kde je hranice tohoto přizpůsobení? Máme se opravdu přizpůsobovat ve všem? Nesnižujeme tím jejich odolnost a adaptaci na stres? V jakém pásmu se jako učitel mám pohybovat? Chci budovat vztah, a současně nechci dělat všechno za ně.
A to, že něco chci, nebo nechci, nakolik to vypovídá o schopnosti mé adaptace, nebo neadaptace? Mé ochotě zkoušet a hledat nové, nebo mé rezignaci na dění. A ta rezignace je mé přizpůsobení se, protože to nemá cenu, anebo je to má neschopnost adaptace na nové situace?
Na našich seminářích často řešíme otázky, na které neexistuje „správná“ odpověď. Otázky, na které vám ideální odpověď nenabídne žádná zaručená kuchařka ani lidé, kteří se tváří jako nejlepší didaktici celého světa. Cesta k úspěchu vede přes permanentní přemýšlení, hledání, nacházení i pochybování.
Co jako učitel chci, co nechci a PROČ?

------------------------------------------------------

Sjezdovky a škola

Itálie. Perfektně upravená šestikilometrová sjezdovka. S rolbami to Italové fakt umí.
Přesto se mnozí lyžaři plácají mimo sjezdovku. Boří se do hlubokého sněhu, tupí hrany o kořeny stromů a kamenů pod sněhem, dělají kotrmelce mezi smrčky.
A rolbaři? Ti to v pohodě sledují od svého espressa. Přestože celou noc upravovali pláně, aby si nikdo netupil hrany, aby si vychutnal jízdu po perfektně utažené sjezdovce. A budou to tak dělat vždy. S nadhledem, protože to je jejich práce, kvůli které lyžaři do Itálie jezdí. Nikdy ne všichni. Mnozí se chtějí mlátit mezi smrčky...
A teď škola. Perfektně nachystané hodiny. Podporující kreativitu, spolupráci, komunikaci. Přesto se mnohé děti plácají mimo sjezdovku :-)
Kdykoliv vkročíte do školy, přejeme vám perfektně upravené hodiny i dobré kafe. A hlavně nadhled rolbařů, přestože se některé děti budou plácat mimo „sjezdovku“. I když věnujete přípravě 100 %, po té vaší sjezdovce nikdy nepojedou všichni. Přesto to nevzdávejte a držte se!


------------------------------------------------------

Tři učitelé

Představte si tři učitele v jedné škole.
„Co v té škole děláš?“ ptají se prvního učitele. „Učím matematiku,“ zní odpověď.
„A ty?“ obrátí se na druhého. „Učím matematiku a ukazuji dětem, kde všude se bez ní neobejdou.“
„Co ty, třetí?“ končí série otázek. „Učím se ve škole společně s dětmi. Učíme se vzájemně. Díky tomu, co se spolu naučíme, budeme umět snadněji řešit problémy běžného života!“
Učme se v novém roce co nejvíce společně. Objevujme, kam až nás takové učení může dovést. Šťastný nový rok plný inspirace a vzájemného učení!

------------------------------------------------------

PF 2024

Rok 2023 se chýlí ke konci. Pro mnohé byl rokem, ve kterém se museli učit být PF,
P rostě F pohodě. Čím větší nejistota totiž panovala kolem nás, tím více jistoty a pohody jsme potřebovali vnášet do svých životů. I kdyby to mělo být „jen“ dobré kafe během velké přestávky.
Jsme rádi, že jsme i během tohoto roku mohli vstupovat do vašich světů, do vašich škol a hledat tu jistotu a pohodu společně s vámi, dělit se o ni. Někam jsme vstoupili jednou, někam víckrát a někde jsme se stali téměř pevnou součástí života školy.
Děkujeme za důvěru, kterou v nás máte. Děkujeme za chuť hledat a nacházet, za společné přemýšlení.
A v příštím roce? P  rostě F  stupte do roku 2024 a rozdávejte svou pohodu a jistotu dál.
Lidé ve vašich školách to potřebují.
Přejeme vám hodně sil, děkujeme za to společné a těšíme se na vše příští.

------------------------------------------------------

Známkování

Proč vlastně ve škole známkujeme?
Máme to ujasněné, nebo automaticky přebíráme něco, co jsme zažili jako žáci?
Vybíráme z odpovědí, které jsme zaznamenali na našich seminářích.

 • Abych je přinutil se učit.
 • Aby věděli, že v životě není nic zadarmo.
 • Je to jejich výplata. Tak ať si zvykají.
 • Když neznámkuji, pořád melou a mě to ruší.
 • Aby doma věděli, co mají zač.
 • Aby aspoň něco dělali. Jinak jen hledí do mobilu.

A to jsme tyto odpovědi zaznamenali i tam, kde tvrdili, že hodnotí formativně, měli na to prý školení. PROBŮH! Jak s tímhle v hlavě chcete formativně hodnotit???
Přemýšlejme společně.

 • Chceme posouvat, nebo trestat?
 • Máme to ujasněné?
 • A vědí děti a rodiče, jak o tom přemýšlíme? Jestli vůbec přemýšlíme?
 • A víme, jak přemýšlí kolegové, kteří po nás vstupují do tříd?

Přemýšlení o hodnocení, o (ne) srovnávání žáků, o motivaci a demotivaci je součástí našich seminářů.

------------------------------------------------------

Porada

Opravují učitelé na poradě písemky? Doplňují třídní knihy? Vyplňují tabulky? Pak se vsaďte, že:

- Porada je neefektivně vedena.

- Jsou na ní lidé, pro které je zbytečná.

- Máte v týmu lidi, kteří se nechtějí podílet na společné práci.

Co s tím?

Začněte od sebe a ujasněte si:

- Co chcete řešit.

- Proč to chcete řešit.

- Musíte to řešit se všemi, nebo jen s někým?

Pokud to ujasněno nemáte, žádnou PORADU NEDĚLEJTE!

Porada není ani informační schůzka, ani monolog šéfa. Porada je od slova RADIT SE!

Jestliže se chcete radit, musíte vědět, o čem se chcete radit. Lidé se pak připraví předem a na poradě nebudete ztrácet čas.

- Určete nejen začátek, ale i konec porady, tým bude efektivnější a v pohodě, protože lidé můžou pracovat s vlastním časem a plánovat svůj den.

- Buďte pozorovateli, poradu ať řídí někdo z týmu. Proč?

- Budete mít čas poznačit si super nápady, které vzniknou. I když není momentálně čas je řešit, zůstanou Vám do příště.

- Budete více vnímat svoje lidi, protože nebudete zahlceni více činnostmi.

- Ti, kteří poradu povedou, zjistí, že to není žádná sranda a budou mít větší respekt k těm, kteří povedou poradu příště.

A nezapomeňte, co není v zápisu s termínem a odpovědností, to se na poradě nestalo a neexistuje.

A taky že ať děláte, co děláte, vždycky bude někdo frfňat :-)

------------------------------------------------------

Ovoce a zelenina

Proč se děti ve škole učí třídit ovoce a zeleninu? Vždyť v Kauflandu u váhy nám na rozlišení stačily vždy maximálně dva pokusy…
„Proč tedy učíte třídit děti ovoce a zeleninu? ptáme se při seminářích lidí ve školách.
- „Patří to k všeobecnému přehledu.“
- „Je to v učebnici.“
- „Co by tomu řekli rodiče, kdybychom to neučili?“
- „Děláme to odjakživa.“
Bla bla bla. Samé bla bla bla.
Až před třemi týdny. Seminář v ostravské soukromé škole a stejná otázka.
„Nejde vůbec o ovoce a zeleninu. To je jen prostředek, aby se děti samy naučily vytvořit si kritéria pro rozlišení čehokoliv. Učit se tvořit kritéria, to je přece důležité,“ vystřelila na nás mladičká kantorka.
Uff, a my mysleli, že se kloudné odpovědi už nedočkáme.
Jak často (nejen) ve školách přemýšlíme, co ve své práci děláme? A jak často přemýšlíme, PROČ to děláme?
 
 

------------------------------------------------------

Aplikaci máte?

Seminář ve velkém kongresovém prostoru. Areál tak velký, že místnost na seminář sami fakt nenajdeme. Zachrání nás recepce. Bereme za kliku. Zavřeno, přestože je pět minut po avizované osmé ranní. Recepční zaregistruje pohyb. Odemkne, otevře dveře, beze slova se na nás podívá a dveře zase zavře. Emoce už se v nás vaří. Odradit se ale nenecháme a vstupujeme.
„Dobrý den,“ pozdravíme.
„Pro Vás?“ ozve se od pultíku, aniž by slečna navázala alespoň oční kontakt.
„Aplikaci máte?“ vyjede z nás obou mimoděk.
Co na tom, že další služby v areálu už byly během celého dne perfektní. Margaret Thatcherová kdysi řekla: „Úsudek o lidech si vytvářím v prvních deseti vteřinách setkání a jen málokdy takový úsudek měním.“
S týmy je to podobné. Jak často necháte jedince kazit práci všech lidí ve škole?

------------------------------------------------------

Návrat do reality

Návrat do tvrdé reality. A zase ta pakárna.
Při prázdninových pobytech v tuzemsku i v zahraničí jsme ta slova vyslechli často. Aniž bychom chtěli, aniž bychom o to stáli. Leč nešlo neslyšet.
Na rovinu. Ne že bychom se těšili, až to přiblblé volno skončí a my zase dáme našim životům smysl. Ale tvrdá realita? Pakárna?
Když se nám naše práce nelíbí, není nám v ní dobře, máme vždy v zásadě tři možnosti.
????Snažím se o změnu zevnitř. Jdu za kolegou, za šéfem a řeším.
????Pokud jsem se o změnu bezvýsledně pokusil, ale nemám možnost, sílu a odvahu hledat práci jinou, uzavírám dohodu sám se sebou. Sice to není ideální, ale protože mám hypotéku, nemusím dojíždět, starám se o rodiče (dosaďte cokoliv), ještě pořád se to vyplatí. V takovém případě ale musím přestat brblat a naříkat.
????Jestliže cítím, že už mně práce i zdravotně ubližuje, opouštím ji.
Nejhorší vztahy jsme zažili v kolektivech, kde měli lidé špatně uzavřenou dohodu, naříkali na všechny a na všechno a těšili se, jaké to bude, až vypadnou do důchodu.
Chodit dlouhodobě někam, kde nechci být, kde nejsem spokojený, kde počítám minuty, až to skončí, kde nejhorší je to do oběda, pak už to jde, to stoprocentně ubližuje tělu i duši.
Co je ještě horší, můžete se za to začít mstít dětem i kolegům. A to už je velký masakr pro všechny v budově jménem škola…
 

------------------------------------------------------

 

Ohlédnutí za školním rokem

 • Máme za sebou 93 seminářů, na 80 si nás někdo pozval, na 13 jsme účastníky pozvali my sami.
 • Rozdali jsme 2 352 osvědčení o absolvování našeho semináře.
 • Většinu naší klientely tvořily základní školy (české i slovenské, státní i soukromé). Měli jsme ale také semináře pro sborovny gymnázií, vyšších odborných škol, středních odborných škol, učilišť, mateřských škol a v některých školách jsme absolvovali kavárničky s rodiči dětí.
 • Názory na školství a vše, co s ním souvisí, jsme si vyměňovali také na speciálních seminářích pro:

Management škol.
Asistentky pedagoga.
Školní psychology a výchovné poradce.
Pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

 • Semináře jsme nejčastěji vedli ve třídách, ale také v hotelech, v divadle nebo třeba na radnici.
 • A potkali jsme nekonečno skvělých lidí.

Díky, že jste nás pozvali, díky, že jste za námi přišli. Krásné prázdniny.

------------------------------------------------------

Červnová učitelka

Slyšeli jsme to spojení ve všech sborovnách, se kterými jsme během posledního týdne pracovali. Slyšeli jsme to spojení dokonce od vedlejšího stolu v hospodě.
Přiznáváme, máme na to spojení alergii.
Rádi potkáváme lidi, kteří se neberou příliš vážně a umí si udělat legraci sami ze sebe. Ale trpíme, když ze sebe lidi dělají pitomce úplně zbytečně a neváží si sami sebe. Neznáme žádné jiné povolání, které by se vyznačovalo takovou sebedestrukcí, jakou vykazují právě čeští učitelé.
A už hodně let přemýšlíme, proč právě lidem v českém školství chybí zdravé sebevědomí a sebeúcta. Zatím marně. Kdybyste na to přišli, dejte vědět.

------------------------------------------------------

Divná paní

Přelom května a června je obdobím, kdy školy, sborovny a třídy navštěvuje divná paní. Paní ÚNAVA. Přichází nezvána a umí být hodně vlezlá. Nestojí o chlebíčky, kávu a zákusky. Miluje nekomunikaci, nespolupráci a rezignaci. Je neskutečně nenažraná. Chce víc a víc. Dělá všechno pro to, aby jí podstrojovalo co nejvíce lidí. A umí to.
Zvláštní je, že chodí sice nezvána, ale nechodí nečekaně. My víme, že přijde, přesto jí na to zase skočíme.
Moc držíme palce, ať se vám letos, až zaklepe na ty vaše dveře, podaří PANÍ ÚNAVU vyhodit. Myslete na sebe, myslete na děti a žeňte ji společně z vaší školy.

------------------------------------------------------

Ostrůvky pozitivní deviace

Když chcete měnit celý, fakt úplně celý tým:
a)      Nikdy nezměníte ty, kteří sami nebudou chtít.
b)     Nikdy nezměníte úplně všechny.
Cestou je vytvářet „ostrůvky pozitivní deviace“. Odlišující se skupinky, které pozitivně překračují meze zažitých vzorců chování. Pak existuje reálná naděje, že jejich pozitivní odchylka nezůstane pouhým „ostrůvkem“, ale v dlouhodobém měřítku povede k výrazné a zásadní změně v týmu. Tak výrazné, že se úchylka stane normou.
Jedním z ostrůvků pozitivní deviace je pro nás společnost AV MEDIA SYSTEMS.
Její Klub ředitelů soustřeďuje inspirativní ředitelky a ředitele českých škol. Bylo nám ctí opakovaně lektorovat v tomto Klubu, tentokrát na téma Změna a lidé.

------------------------------------------------------

Co je to učení?

Musíte se učit! Častý příkaz od učitelů směrem k žákům. Co to ale je to „učit se“? Kde se to učí? A jak se to mám naučit? Chce se to od první třídy, jenže nikdo mně neřekl, co to je a jak to mám udělat!
Později po mně ještě chtějí, abych si učení rozplánoval tak, že se všechno stihnu naučit do písemky.  A co to je plánovat? Já jako dítě žiji tady a teď. Neumím plánovat. Nevím, jak se to dělá. Dospělí prý plánují, ale my jsme se to neučili. Máme jen deníček na úkoly.
- „Mami, co je to plánování?“
- „No to si píšeš do kalendáře."
- „Hmmmm, my ale máme jen sešity.“
Efektivní učení, studijní návyky, plánování. Všichni víme, co to je. Ale vědí to i děti? Ptáme se jich? Mluvíme o tom s nimi? Celoživotní vzdělávání, univerzita třetího věku. A neutíkají nám někde základy? Asi nám to zapomněli naplánovat... 

------------------------------------------------------

Má české školství (jakoukoliv) vizi?

Má základní škola trvat devět, nebo osm let?
Po pravdě, netušíme. Když ale debata o tom začíná v době, kdy školy pracují na jedné revizi vzdělávacích programů a další je brzy čeká, je to průšvih. Víc než průšvih.
To takhle přehodnotíte, aktualizujete obsah. Napřete tam všechny síly. A až to dokončíte, začnete znovu. Protože zrovna teď někoho napadlo, že osm místo devíti je vlastně fajn. A pak se divte, že jsou lidé ve školách unavení a nedůvěřiví k jakýmkoliv změnám.
Má české školství jakoukoliv vizi? Směr, kterým by vydrželo jít aspoň dva roky?
 

------------------------------------------------------

Co je důležitější?

Byli dva. Jeden uměl všechno, ale neuměl to použít. Druhý uměl jenom půlku, ale uměl to prodat a uměl to použít.
Kdo myslíte, že byl v životě úspěšnější?
Koho byste si vybrali do své firmy?
Na co se ve školách zaměřujete při hodnocení?
Na to, co všechno děti (ne) umí?
Nebo na to, zda umí znalosti uplatnit a aplikovat?
Nevíme, co je správně. Jen přemýšlíme.
Nebo jinak. My máme jasno, vnucovat to ale nikomu nebudeme. Na našich seminářích přemýšlíme společně s účastníky.
 

------------------------------------------------------

Učíme, nebo vychováváme?

„Já šel učit, ne vychovávat,“ zaslechli jsme v kavárně u vedlejšího stolu. Z nechtěně vyslechnuté věty se stalo několik minut přemýšlení. Dřív bylo vše (systémem) jasně nastaveno. Rodina formovala, škola informovala. Ale dnes? Učíme, nebo vychováváme? Vychováváme, nebo učíme? Kde je hranice mezi rodinou a školou? Jak o tom přemýšlíte jako učitelé? A kam až jako rodiče pustíte školu?

 

------------------------------------------------------

Rodiče a učitelé

„Dokud tady bydlíš…“
„Mě nezajímá, co dostali ostatní, chci vědět, proč jsi dostal špatnou známku ty!“
„Co bylo ve škole?“
„Kdyby Martin vyskočil z okna, vyskočíš taky?“
Věty, které jsme nesnášeli u rodičů. A zapřísahali se, že sami jako rodiče je nikdy, ale vážně NIKDY nepoužijeme.
A co jako učitelé? Nemáme to náhodou podobně? Tak jako nás nikdo neučil být rodičem, neučil nás nikdo být dobrým učitelem. Při učitelském studiu nás totiž připraví na vše, jen ne na práci s živými lidmi. Dozvíme se spoustu věcí, které uplatníme při luštění křížovek, a jsme skvěle připraveni na AZ kvíz. Jenže v momentě, kdy stojíme před třídou, jsou nám tyto znalosti k ničemu. Logicky se pak často stávají tři věci:
Potkáváme se s vlastní bezmocí, kdy nevíme, kudy kam.
Začínáme o sobě pochybovat.
Ve stavu bezmoci mnohdy používáme metody, které nám vadily u našich učitelů.
A kruh se uzavírá.
Jak to máte jako rodiče? A jak jako učitelé?
 
Na našich seminářích často společně přemýšlíme, jak učit, aby to dětem i nám dávalo smysl.
 

------------------------------------------------------

Příběh ze sborovny

Nových poznatků přibývá každou minutu tolik, že není v silách školy je do dětí dostat. Co je ale důležité, abychom děti podporovali v touze učit se, v touze hledat.
Když jsme v jedné škole o této dovednosti během semináře mluvili s paní učitelkou, vysmála se nám.
„To jste neviděli moji třídu. Ti se nejsou schopni sami naučit nic!“
Klasická odsuzující reakce pedagogické fosilie. Poté, co jsme viděli děti během přestávky, zeptali jsme se paní učitelky, kolik dětí ve třídě má lepší mobil než ona.
„No skoro všechny,“ odpověděla.
„A kolik času jste věnovala tomu, aby se děti naučily s mobily zacházet?“
„No ani minutu. To přece není ve školním vzdělávacím programu.“
„A jak je tedy možné, že ty děti umí dokonale ovládat několikanásobně složitější přístroje, než máte vy?“
„No to se naučily samy.“
„A jak je to možné, když říkáte, že vaše třída se neumí učit sama?“
„No je to baví.“
„AHA!“
Jestli dětem něco dává smysl, a ještě je to baví, mají důvod tomu věnovat energii a zaměřit se na to. Pokud jim budeme předkládat to, co jim dává smysl a budou vědět proč, půjdou do toho a budou rozvíjet svou dovednost SÁM SE UČIT.
Na našich seminářích společně s účastníky přemýšlíme, jak učit, aby škola dávala dětem smysl a abychom podporovali jejich chuť poznávat a učit se.

------------------------------------------------------

 

Pomáháme, nebo kontrolujeme?

Ve školství máme mnohdy pocit, že pomáháme kontrolou a o této „pomoci“ často hlouběji nepřemýšlíme. Je ale kontrola skutečnou pomocí?
Jak často kontrolujeme a jak často pomáháme? Vnímáme rozdíl? Učíme řešit, nebo řešíme? Domlouváme se, nebo vnutíme?
A proč o tom vůbec přemýšlet? V práci i v životě?
Společné přemýšlení a společné hledání odpovědí je nejintenzivnější částí našich seminářů, ať už pracujeme s pedagogickými kolektivy, s knihovníky, nebo třeba s firmami.

------------------------------------------------------

Umělá inteligence a škola

Obrovský zájem vzbudil program ChatGPT. Program umožňuje komunikaci člověka s umělou inteligencí. Ta dokáže odpovědět (téměř) na každou otázku a napsat i článek na jakékoliv téma, včetně odborného textu. Když učitelům předložili eseje napsané žáky a eseje napsané umělou inteligencí, učitelé nebyli schopni práce rozlišit…
A tak nás napadlo, není to další mezník, který nás víc a víc přinutí přemýšlet o hodnocení ve školství? Proč, jak a co na dětech ve škole hodnotíte?
Hodnocení je jedním z témat našich seminářů. Nedáme vám návod, jak hodnotit, nerozdáváme kuchařky. Můžeme ale společně s vámi přemýšlet.
 

------------------------------------------------------

Dějepis pozpátku?

Četli jste už někdy „obrácenou“ detektivku? Takovou, kdy od začátku víte, kdo je vrah, a celou knížku jen čekáte, kdy a na čem toho vraha dostanou?
A co „obrácený“ dějepis? Přemýšleli jste někdy o smyslu dějepisu ve školách? Co je cílem toho předmětu? Porozumět nám lidem? Naučit se, jak jako lidé přemýšlíme? Jak se jako lidé chováme? Co s námi dělají změny v našem okolí? Jak se mění komunikace a její formy? Anebo je dějepis jen nesmyslnou snůškou letopočtů, které nedávají smysl a nevíme, k čemu nám budou? Začínáme dinosaury a končíme někde v nedohlednu, pokud tam vůbec dojdeme. Protože to nedohledno se stále posouvá. K čemu nám je 1212? K tomu abychom vykřikli Zlatá bula sicilská? A co to bylo? A k čemu nám to bylo? A v čem nás to v životě posunulo?
Je možné učit dějiny pozpátku? Abychom na tom, co žijeme, pochopili principy, které se dějí, platí a přes tyto principy šli víc a víc do minulosti? A to tak, abychom chápali, propojovali, porozuměli?
Po-ROZUM-ěli?
Na našich seminářích hodně přemýšlíme o smyslu toho, co ve školách s dětmi děláme.

------------------------------------------------------

Přijímačky

Přijímací zkoušky na střední školy ovlivňují chování základních škol. A to bohužel často negativně. Co myslíte, jak rychle by nastala změna v základním školství, kdyby se změnily přijímací zkoušky na střední školy tak, aby odpovídaly trendům budoucího uplatnění dětí? Aby se zaměřovaly na dovednosti, schopnost hledat cesty i tam, kde není jednoznačné řešení? Copak život je jednoznačně nalajnovaný? Copak život je učebnice, kde vzadu jsou ty správné odpovědi a já se můžu kdykoliv podívat a opsat je? Copak se život skládá z matematiky a z češtiny?

------------------------------------------------------

O jedné hře

Rámcový vzdělávací program. Dává českým sborovnám svobodu. Jednu z největších svobod v Evropě, ne-li vůbec největší.
Školní vzdělávací program. Dává lidem svobodu a volbu, jak si ušít program pro děti, které chodí právě do té naší školy. Dává možnost, jak si sami můžeme vytvořit něco, v čem nám uvnitř té naší školy bude dobře. Něco, co dává smysl.
Přijímací zkoušky. A tlak, pod kterým stejně do dětí tlačíme cokoliv. I pitomosti, bez ohledu na náš školní vzdělávací program.

Zvláštní hra.
I když nás nebaví, hrajeme ji.
I když nám nedává smysl, hrajeme ji.
Zvláštní hra. Jak dlouho ji ještě budeme hrát?

------------------------------------------------------

Ukázky nezvládnuté komunikace aneb s čím se také setkáváme ve školách


- Žáci 4. a 5. ročníku se právě vrátili z dopravního hřiště. Třetina z nich neuspěla při získání průkazu cyklisty. Neúspěšným doporučuji jízdu jen po polních cestách a silnici se zdaleka vyhýbat. Jízdy na dopravním hřišti byly děsivé ode všech. Pokud byste takto jezdili na silnicích, nestačil bych vyvěšovat černý prapor. Ředitel školy.
- Poněkud zvláštním chováním se projevili někteří žáci 2. ročníku, když včera ráno snědli ovocnou část snídaně dětem, které přenocovaly ze středy na čtvrtek v družině. Ředitelka školy.
- Vážení rodiče, nic není takové, jaké by mělo být…???? Blíží se nám přijímací zkoušky, všichni začínáme být nervózní, jen naše děti, zdá se mi, ne. Je mi líto, že musím konstatovat, že postoj dětí k přípravě není odpovídající. Ptal jsem se i paní kolegyně, jak děti vypadají v matematice = tam to není o nic lepší. Samotného mě děsí i fakt, jak málo vážně berou práci v kroužku českého jazyka. Pozdní příchody jsou na běžném pořádku, nevypracované zadané úkoly taktéž. Již jsem byl připraven celý kroužek zrušit, neboť přemýšlím, jestli mé snažení má smysl. Ještě je čas…ale nejvyšší. S díky za pořádný domácí sekec mazec ????. Třídní učitel.
- Ukázka z vnitřního řádu školní jídelny
Žák v řadě na oběd nežertuje.

Už víte, proč semináře o komunikaci s rodiči, kolegy a dětmi patří mezi naše nejžádanější?

------------------------------------------------------

Sněžka měří 1603!

Znalost je pouhá schopnost si něco vybavit. Znalost je nejnižším stupněm myšlenkové činnosti. Učení není totéž, co zapamatování.
Souhlasíte?
Tak proč většina učitelů předává žákům hotové odpovědi, aniž by se jich před tím na něco ptala. Proč ve většině škol vidíme písemky, ve kterých někoho zajímá, kolik měří Sněžka, datum vydání Zlaté buly sicilské nebo pamětní určení toho, která země je a která není v Evropské unii?
C. R. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, tvrdí: „Hodina není s úspěchem zakončena tehdy, když se žáci naučili všechno, co potřebují znát, ale tehdy, když učinili výrazný pokrok v učení se, jak se učit tomu, co chtějí vědět.“ Hodně odvážné? Jak to máte vy?

------------------------------------------------------

Koučink a mentorink (nejen) pro vedení škol

Jaké to je, když seminář sami nevedeme, ale jsme jeho účastníky? Aktuálně jsme to na začátku ledna vyzkoušeli v Praze, kde jsme rozvíjeli naše koučovací dovednosti. Učili jsme se opravdu od těch nejlepších, seminář v režii Results & Emotions a Václava Szakála je vážně skvělý. A nás těší, že o koučink nebo mentorink s námi má zájem stále více ředitelek či ředitelů českých i slovenských škol.

------------------------------------------------------

Leden. Kvantita versus kvalita

Leden považují někteří lidé za měsíc zklamání. Na přelomu roků si totiž dávají předsevzetí, která často už v polovině ledna přestávají plnit. A jsou zklamaní, protože jejich odhodlání dlouho nevydrželo. Je celkem jedno, jestli je příčinou únava, kvůli které lidé nevydrží, anebo jen „velké oči“ a nereálná předsevzetí. Výsledek je stejný. Místo abychom díky předsevzetím rostli, zažívali flow a užívali si komfortní zónu, propadáme se do zóny ohrožení. Někteří si v tom jedeme pravidelně každý rok. A pravidelně každý rok se na sebe v lednu naštveme.
Možná by stálo za to letos něco změnit. Místo zahlcování šílenými plány si v klidu sednout s kusem papíru, tužkou, dopřát si čas, jen tak chvíli být a zamyslet se, co dělat.
A třeba i s pomocí techniky retrospektivy.
Už jste v klidu? Tak si zkuste odpovědět na otázky:
Co jste v minulém období dělali a chcete v tom pokračovat?
Co jste dělali a chcete s tím přestat?
Co jste nedělali a chcete s tím začít?
Co se podařilo dokončit?
A nezapomeňte, že klíčovým ukazatelem je kvalita a spokojenost. Nikoliv množství…
Klidný leden.

------------------------------------------------------

Pajdák a Ganttův diagram

Následující řádky jsou pro všechny, kteří se ptají, co se na těch pedagogických fakultách, kurnik šopa, učí. A vlastně taky tak trochu pro mě, abych vysvětlil svůj převážně skeptický postoj k názorům, jak moc se výuka na pajdácích zlepšila.
Mám to štěstí (?), že obě mé dcery si jako jednu ze dvou fakult, které studují, vybraly právě pedagogickou. Každá jinde, každá v jiném oboru. Obě ale konstatují totéž. Nedává jim to smysl. Nedivím se. Příklad za všechny. Celý semestr je věnován disciplíně s názvem „Diverzita pojetí a řízení školy“. Takže moje dcera už zná strukturu výroční zprávy školy, procesy plánování, Ganttův diagram, BCG analýzu.

Ví, že smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci, která může být formální, nebo neformální, centralizovaná, nebo decentralizovaná, dočasná, nebo trvalá (čím víc odrážek, tím víc vysokoškolák). Hustí do sebe, dokdy a s kým musí ředitel školy projednat návrh struktury vlastního hodnocení školy. Dozvěděla se, že existuje makro a mikro řízení školy. Pokud si to zapamatovala, ví, že ke zdrojům financování školy patří například příjmy z majetku ve vlastnictví právnické osoby. Neboli cosi, na co se často ptají lidé v konkurzních komisích na ředitele školy. Tohle všechno už moje dcera ví. Za tři roky studia ale neslyšela nic o dynamice dětské skupiny, vůbec nic o motivaci dětí, neví, jak vytvářet pravidla uvnitř třídy, netuší, jak komunikovat s rozzuřeným rodičem, jak komunikovat uvnitř sborovny, jak se domlouvat s kolegou, který není zrovna moje krevní skupina.
Ale aktuálně, už během třetího roku studia (!) se konečně podívá do školy. Na celé čtyři hodiny náslechů…
Tož tak. Vážně to nikomu nepřijde divné? A jak dlouho už se mluví o nutnosti změny? Kolik poradních orgánů bylo kvůli tomu zřízeno?

------------------------------------------------------

PF 2023

Děkujeme, že:

-          Čtete náš blog

-          Čtete naši knihu

-          Jste s námi na seminářích

-          Jste s námi v kontaktu

-          Jste

Hodně zdraví a štěstí (nejen) v novém roce!

------------------------------------------------------

ODKLÁDÁNÍ

Stále častěji dochází k odkládání toho, co je důležité, ale nepříjemné. A dělání toho, co je méně důležité, ale příjemnější. Důvodem je nechuť opustit svou komfortní zónu, pohodlí, očekávání, že se to „nějak vyřeší samo“. Následuje logicky jen údiv, že se vše ještě zhoršilo.

Tento trend se začíná projevovat celoevropsky. U většiny lidí vzniká snaha odsouvat riskantní rozhodnutí. Sociolog Paul Nolte tvrdí, že jednání vedeme tak, aby mohlo dojít k odkladu rozhodnutí na pozdější dobu v naději, že to bude pro nás výhodnější. Opak je pravdou. Neřešené problémy se hromadí a riziko vzrůstá. A situace je pak méně výhodná.
Souvislost se školou? U dětí vše začíná odkládáním úkolů, naučením se pár slovíček atd. U dospělých odkládání končí zahlcením a naříkáním, jak to máme těžké, protože je všeho moc…Jak často se takto chováme ve sborovnách, jak často takhle postupují děti ve třídách, jak často tomuto trendu pomáháme?

------------------------------------------------------

NAJEŽENÁ SBOROVNA

Nestává se nám to často, ale občas narazíme ve sborovnách na pedagogy „ježky“. Mají specifické chování. Stejně jako ježek v přírodě, který při sebemenším podnětu vystrčí bodliny, aby odehnal vetřelce, pedagogové „ježci“ se naježí při každém dotazu, který se vztahuje k jejich práci. A je celkem jedno, jestli se ptá dítě v hodině, nebo my na semináři. Otázku PROČ vnímají jako útok na svoji osobu. Aniž bychom jakkoliv zpochybňovali jejich názor, mnohdy jsme jím dokonce nadšeni, jen si třeba upřesňujeme, jestli jsme se správně pochopili. Pedagogové „ježci“ ale v takových chvílích začínají komunikovat hodně svérázně. Buď se urazí a přestanou s námi mluvit, nebo jdou do útoku, aniž by odpověděli na naše PROČ. Je pak poměrně obtížné s nimi komunikovat a bavit se o práci učitele. O reflexi, co vlastně dělám, proč to dělám.

Jenže – jak se chceme ve své profesi posouvat, jestliže se o ní bojíme diskutovat? Jak chceme vysvětlit své postupy, když jdeme hned do útoku? Jak se domlouváme s dalšími učiteli, kteří také vstupují do našich tříd? A co způsobuje naše divné reakce? Je to obava? Nejistota? Vztahovačnost? Pocit ohrožení? Jak chceme druhé naučit se ptát, když to sami neumíme?
No a občas narazíme na sborovnu, kde je ježků víc a vytvoří „naježenou sborovnu“. Každý, kdo nemluví stejně jako oni, je ihned nepřítel. Naježit se, umlčet, odehnat…Co ale potom učíme? A jak to učíme?
Na našich seminářích nejraději společně přemýšlíme. I s těmi, kteří občas vystrčí bodliny. Patří to k životu.

------------------------------------------------------

ÚNAVA A NEJISTOTA

České školy paralyzuje únava. Nic nového, vstupovala do škol vždy. Jenže obvykle až před Vánocemi. Dnes ji ve sborovnách vnímáme už od poloviny října. Vnímáme ji dvěma způsoby: 1) Při rozhovorech s pedagogy. 2) Rekapitulací požadavků na naše semináře, dříve spíš opomíjené téma Psychohygiena a práce s časem je stále častějším přáním přicházejícím ze sboroven.
Když lidé ve školách mluví o únavě, často při tom zmiňují dlouhotrvající nejistotu (dva roky s covidem, pak válka, aktuálně navíc umocněná dohady, co bude, až udeří mrazy).  Je to nejistota neuchopitelná, nejistota, která není vidět, a to lidem bere energii. Když nám ubývá energie, přestávají se nám často plnit naše očekávání. Jestliže se neplní očekávání, přichází zklamání. Když jsme zklamaní, býváme naštvaní. A když jsme naštvaní, můžeme mít tendenci pomstít se těm, kteří nás zklamali. A to není, obzvlášť ve školství, ideální a bezpečné. Také o tom je náš krátký videopozdrav - viz náš YouTube kanál (horní lišta webu).

------------------------------------------------------

DISKETA A ZLATÁ BULA SICILSKÁ

Vzpomenete si ještě, co byla disketa? A co si vybavíte, když se řekne Zlatá bula sicilská? Jak to spolu souvisí? Zatímco život se za posledních třicet let proměnil vážně revolučně, školství prošlo spíš evolucí. S disketou se už fakt nepotkáváme. Ale rok 1212 jako často jediná reakce na Zlatou bulu sicilskou, to v sobě prostě máme. Zasadili do nás tento fakt jako izolovanou informaci. A my ho do sebe dostali, vedeni vnější motivací. V učení má ale daleko silnější význam motivace vnitřní. Také o ní je řeč v našem krátkém videopozdravu - viz náš YouTube kanál (horní lišta webu).

------------------------------------------------------

ŘÍZEK, HRANOLKY A ŠKOLA

Sedím uprostřed nákupního komplexu, soukám do sebe bagetu a dívám se na prázdninový cvrkot kolem sebe. K vedlejšímu stolu usedá tatínek se svými dětmi. Klučina tak tři, čtyři roky, jeho sestra odhadem o rok starší.  „Zůstaňte tu sedět, já skočím pro jídlo,“ pravil tatík a vyrazil směrem k pultu. Děti osaměly a sledovaly tátu očima s obavou, zda se vrátí. Usmál jsem se na ně a ony úsměv plaše opětovaly. Za chvíli dorazil tatínek s tácem a řízky. A začalo tóčo. Celkem normální chlap se změnil v chrliče příkazů a zákazů. „Ukaž, nakrájím ti řízek. Ne, ty nemůžeš, ty to ještě neumíš. A otoč si ten talíř pořádně. Řízek máš mít u sebe. Ne, teď nepij. Nejdřív si dej do pusy. První řízek a pak až hranolek. A ty se kousek přisuň a ty se odsuň, sedíš skoro v talíři....“ Poslouchal jsem tu slovní smršť, díval se na čím dál menší a menší děti, které se v té záplavě slov ztrácely, na toho na pohled normálního tátu. A tak nějak mi jich začalo být líto.
Táty, který byl určitě starostlivý a chtěl své děti dobře vychovat. K samostatnosti, k úspěšnosti, prostě aby byly spokojené a dokázaly se o sebe v budoucnu postarat. A dětí, na které se valila záplava slov. Po kterých se chtělo, aby hned všechno znaly, aniž se jim dala možnost vyzkoušet si ukrojit řízek. Třeba křivě, ale vyzkoušet a postupně se učit a zdokonalovat ze svých chyb. A na které se valilo jediné správné pořadí, nejdřív řízek a pak hranolek... A .... a ...

Znovu jsem si jako dospělák uvědomil, jak to ty děti mají těžké. Jak po nich chceme samostatnost, aniž je té samostatnosti učíme. Jak je nenecháme si na TO přijít, jak jim cpeme svoje pravdy, aniž máme sami ujasněné, proč jsou to pravdy, a aniž vysvětlíme, jak jsme na to přišli. Nejdřív řízek a až pak hranolek...
A jsem zpět ve škole. Přemýšlím, jak stejný model, který starostlivý táta předával svým dětem, předávají starostliví učitelé žákům. Chceme po žácích samostatnost, ale kde ji mají vzít? Z domu si ji nepřinesli a my ji s nimi netrénujeme. Jak pracujeme s chybou? Proč jim cpeme svoje pravdy, aniž jim vysvětlíme, proč jsou to pravdy? A jsou to vůbec pravdy? Nebo je to něco, co narvali do nás a my to jako pokračovatelé rveme do druhých? A víme vůbec, proč to do nich rveme?
Máme před sebou přípravný týden. Nestálo by za to bavit se o těchto věcech, diskutovat o nich a třeba se i o ně pohádat? Klidně místo zalévání kytek a rovnání nástěnek? Není tohle téma tím, co v budoucnu udělá rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými? Odvážnými a vystrašenými? Schopnými a neschopnými při vyhodnocování rizik?
Nevíme, co je nejlepší. O to intenzivněji nad tím přemýšlíme, bavíme se o tom a hádáme se o to. Spolu i na našich seminářích.

------------------------------------------------------

11 % ČESKÝCH UČITELŮ...

Už jste to od nás slyšeli. Pouhých 11 % českých učitelů zařadí do své výuky alespoň jednou za školní rok úlohy, které nemají jasné řešení. Domnívá se tedy zbývajících 89 % českých učitelů, že život uvnitř školy je identický se životem mimo školní budovu? Já ti řeknu, jak to má být, ty mi to zopakuj. A říkáme tomu příprava na život…
STŘIH. Pracujeme se sborem a s dětmi ve škole, která nás požádala o supervizi. V jedné hodině se s dětmi bavíme o tom, co je to kvalita života. Frčí brainstorming, jedeme myšlenkové mapy, zkoušíme hry rolí. Baví to nás, baví to děcka. Do doby, než před ně postavíme závěrečnou výzvu. Pracujte ve skupinách. Vyberte si kraj, který se vám líbí, a zkuste nás i spolužáky přesvědčit, že právě v tomto kraji je nejlepší kvalita života, že právě tady chcete žít. Je na vás, jak nám to sdělíte, jakou formou vše předvedete, vyberte tu, kterou považujete za ideální. A je po všem. Třída sice ještě vytvoří skupiny, ale pak sedá k počítačům, otevírá PowerPoint. A valí na nás rozlohu kraje, počet obyvatel, turistické památky, jedna skupina za druhou, jen název kraje se mění. Bezduché prezentace nikterak neodpovídají na původní výzvu. Tak znovu a jinak. Pojďme se pobavit o tom, jak poznáte, že je někdo vynikající zpěvák. Nápady lítají z celé třídy. „Fajn, a teď si vyberte svého nejoblíbenějšího zpěváka a přesvědčte nás, že si ho máme poslechnout.“ Odpovědí je PowerPoint, Wikipedie a datum zpěvákova narození.

Hory, Kanada, Dívka, Aplikace Outlook, Sníh, Příroda

Máme se těm dětem divit?
Vyrůstají v kultuře standardizace. Řekni mi, jak to má být, a já to tak udělám. Tak to znali (pra) rodiče dětí, které dnes ve školách máme, a tak to také často vyžadují. Jasně nalinkovaný svět.
Jenže učitelství není donášková služba. Nestačí předat nabyté informace. Skvělí učitelé také mentorují, stimulují, provokují, zapojují. Vzdělávání je o učení. Když není učení, nebude ani vzdělávání. Středobodem vzdělávání je donutit se lidi učit. Role učitele je usnadnit učení.
Naše semináře jsou také o tom, jak probudit v dětech tvůrčí síly.
A protože rádi diskutujeme, rádi provokujeme, pošťuchujeme sebe i druhé, bouráme klišé, nabízíme pohledy na věci z různých úhlů, hledáme užitečné a smysluplné, budeme od září 2022 pracovat už téměř výhradně v lektorské dvojici (Marek Tvrdoň po 16 letech opouští ředitelský post a těší se na cestování po republice). Věříme, že společně s Vámi zvýšíme procento učitelů zadávajících úkoly, které nemají jasné řešení. Těšíme se na společné přemýšlení, jak děti připravit na život, který fakt není nalinkovaný jako v učebnicích...

------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ A NALÉHAVÉ 

Generál Eisenhower stanovoval priority jednotlivých úkolů podle důležitosti a naléhavosti. Zaměřoval se zejména na úkoly důležité -  naléhavé (s potřebou řešit co nejdříve, nejlépe hned) a úkoly důležité - nenaléhavé (s potřebou řešit v delším časovém horizontu).
Válka v blízkosti našich hranic, která přišla hned po covidovém období, nás nenechala ani nadechnout. Změnila náš pohled na svět a vnesla do našich životů a životů škol „divnosti“, které nás ovlivňují, děsí, znejišťují...
U nás dospělých je to únava, rezignace, obava, strach a nejistota. U dětí nejistota, přenesená nejistota z rodin, zvyšující se bezhraničnost a ztížená schopnost slyšet a vnímat. Což nás, učitele, vede k nutnosti sdělovat již řečené a opakovat už opakované. A to pochopitelně bere energii.
Proto je v současné nejisté době důležité a naléhavé dostatečně myslet na sebe, dobíjet si baterie, vnášet si do svých dnů jistoty, i kdyby to mělo být „jen“ dobré kafe během velké přestávky. Čím více nejistot je kolem nás, tím více vlastních jistot si musíme dávat do svých dnů. Je důležité a naléhavé počítat s tím, že je normální se v nenormální době chovat nenormálně. Myslet na to před vstupem do třídy, myslet na to před vstupem do školy, nenechat se zaskočit „divností“ vystrašených, nejistých, rezignovaných a zaskočených tím, co se děje. 
Je důležité a naléhavé akutně pomáhat těm, co tady a teď pomoc potřebují. 
Současně je důležité nezapomínat na důležité a nenaléhavé. Tedy na vše spojené s delším časovým horizontem. Na to, co ve škole chceme, kam jako škola jdeme a proč to vlastně všechno děláme. Jinak hrozí, že ztratíme směr své plavby, zapomeneme, proč jsme vlastně vypluli, zapomeneme na svou vizi. V bouři se totiž nedíváme moc do dálky. Řešíme jen to, co je v blízkosti lodě. Mnohdy se točíme v kruhu.  A často i zapomeneme, že každá bouře jednou skončí... 
Dobrý vítr a co nejklidnější plavbu

------------------------------------------------------

ŠVP 

Tak si to shrňme. Chodíme do poloprázdných tříd, do poloprázdných sboroven, sem tam zavíráme školní jídelnu, sem tam nemá kdo uklízet a do toho všeho - 
Š V P. Školní vzdělávací program. Ten, který předěláváme teď. Ten, který budeme znovu předělávat za dva roky. Milé vyhlídky.
Řekněte spojení školní vzdělávací program ve sborovnách a většině lidí naskáčou pupínky. ŠVP bývá mnohdy vnímán jako šanon, nad kterým jsme strávili spoustu času, ale smysl moc nedává a máme ho spíš kvůli kontrole.
To je ale škoda. Lépe než jako hrozbu je dobré vnímat školní vzdělávací program jako možnost, jako příležitost. Jako něco, co nám může hodně ušetřit energii. Ovšem jen v případě, že si školní vzdělávací program ušijeme skutečně na míru. Tak, aby dával smysl nám, dětem ve škole, rodičům.
Nám ovšem tvorbu školních vzdělávacích programů často kazí tradiční obava – CO BY TOMU ŘEKLI LIDI? Co by tomu řekla inspekce, kdybychom do ŠVP nenarvali úplně všechno, co tam mají druzí? Co by tomu řekl zřizovatel, kdybychom tam neměli všechno, co tam má sousední škola? A tak vesele tvoříme školní vzdělávací programy, které nesedí nikomu ve škole. Je to, jako byste si v obchodě s obuví místo boty právě na svoji nohu vybrali velikost, která sedí někomu úplně jinému. V takových botách daleko nedojdete.
Kratičké video o ŠVP na míru najdete v naší video sekci.

------------------------------------------------------

ZÁŘÍ (M) 

Tak všechno do lavic. Nechte si jen psací potřeby. A jdeme na to. Chci zjistit, co jste během prázdnin zapomněli!
Anebo raději ne. STOP! Září nemáme ve školách kvůli písemkám, září je od slova zářit. A také je to adaptační měsíc. Adaptují se všichni. A na všechno. Na prostor, na lidi. A úplně nejvíc na pravidla. Ředitelé i učitelé ve třídách jsou při té adaptaci hlavní rozhodčí. Hra se bude odvíjet podle toho, jak oni pískají. Záleží na ředitelích a na učitelích, jestli budou pískat auty, jestli budou pískat fauly, jestli jednoznačně vydefinují hranice hřiště. A je potřeba se připravit na to, že speciálně na začátku září si někteří jedinci otestují, jaké je to vyběhnout mimo hřiště nebo udělat faul.

Adaptace na prostor
Nové třídy, nově vybavená učebna, nebo třeba i jiné patro, do kterého se třída ve srovnání s minulým školním rokem musela přesunout.

Adaptace na pravidla
Pravidla nová, pravidla změněná. Pravidla, která v minulém školním roce platila, ale teď už neplatí. Třeba jen proto, že se prostě překonala.

Adaptace na lidi
Adaptace na nové učitele. Buď na ty, kteří jsou ve škole úplně noví, nebo na ty, kteří sice už ve škole byli, ale mě jako žáka ještě neučili.

Začínajícím i nově příchozím učitelům je dobré říct tři věci:
1) Žádná otázka není hloupá.
2) Když nevíte, nebojte se zeptat.
3) Nabídněte nám svůj pohled. Jste noví, dost možná, že uvidíte něco, co my už schopni vidět nejsme nebo vidíme obtížněji.

Stejně jako na učitelský sbor bychom (nejen) v září měli myslet na nepedagogické pracovníky. Pokud nebudou držet náš směr, mohou nám naši práci kazit. Co je nám platné, že budeme empaticky pracovat se třídou, ale sotva vyjdeme ze dveří, seřve je uklízečka, které šlapou po mokré chodbě? Co je platné, že přemýšlíme o vztazích a naladění, když první člověk, kterého děti při příchodu do školy potkají, je nerudný školník?

Září je měsícem reflexe
Adaptujeme se na změny, a proto bychom si měli hodně vracet, co vidíme. Co se nám daří, kde je naopak ještě potřeba si pomoct. A to jak třídní učitelé svým třídám, tak ředitel svému týmu. A současně kolegové sami sobě.

Září je start
A jestliže na startu zaspíme, vyběhneme mimo trať nebo se nám zasukují tkaničky, budeme mít velké potíže doběhnout do cíle.

 

------------------------------------------------------

RECENZE KNIHY

První recenze naší knihy Věřte letuškám je z pera Miloslava Hubatky, exředitele základní školy, zkušeného lektora a autora několika publikací.
Recenzi najdete zdeVěřte letuškám – recenze – Rozvoj školy (rozvojskoly.cz)
Ohlasy čtenářů

 • Tak jsem právě dočetl vaši knihu. Je opravu obdivuhodné, jak dokážete pojmenovat a popsat většinu našich myšlenek a domněnek, které nás velmi často trápí a zajímají. Musí za tím být hromada práce a času. Děkuji vám oběma, že jste do té knihy šli. Ředitel základní školy.
 • Nedá mi Vám nenapsat své dojmy z knížky "Věřte letuškám". Fakt oceňuji, kolik věcí na poměrně malém prostoru jste dokázali svěže postihnout. Žádné úmorné čtení ("okecávání"), prostor pro přemýšlení (otázky pod textem ponechané bez odpovědí). Někde souzním, někde pozvedám obočí, někde šátrám ve svém svědomí, přemýšlím, aplikuji na svou třídu. Zkrátka mě to baví. Zítra ji ponechám ve sborovně s plnou důvěrou, že se mi vrátí, ale i s tím, že se někdo taky začte a na chvíli „zastaví“. Přeji Vám oběma, aby Vaše kantorská srdce měla co nejvíce důvodů plesat. Ať máte pořád tolik energie "nakazit" ostatní. Učitelka základní školy.
 • Na první pohled chválím super grafiku a formát knížky. Ředitel základní školy.
 • Už jsem se do knihy zanořila! Je výborné, že se mám kam obrátit, až si nebudu moct na něco vzpomenout (třeba kam se ztrácí energie:). Ředitelka základní školy.

------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ MARATON

Blížíme se k cíli, už ho tušíme za nejbližší zatáčkou. Ale čím jsme blíž, tím větší chuť to máme vzdát. Přes všechno, co už jsme uběhli, přes všechno, co jsme překonali, máme chuť to vzdát. Maratonský paradox.
Ve školství už maraton běžíme téměř rok. Několikrát nám ukázali cíl, ale pak změnili trať. Několikrát nám řekli, že za nejbližší zatáčkou to přijde, a pak přidali zatáčky další. Jsme unavení, naštvaní, a přestože jsme uběhli už takový kus, máme chuť to vzdát. Maratonský paradox.
Máme to podobně. Bojujeme s únavou, s bezmocí, s bezradností. Hledáme důvod běžet dál a nevzdat to. Pořád ještě běžíme a hledáme smysl. Vzájemně se hecujeme, přesvědčujeme se, že to má smysl. Že se popereme s demotivací dětí, s demotivací kolegů, rodičů, s demotivací svojí. Ubezpečujeme se, že je důležité se střídat při táhnutí a vzájemně si vytvářet závětří, kde si mohou chvíli odpočinout ti, kteří běželi na špici, kde to hodně fouká.
Přemýšlíme, hledáme, a hlavně myslíme na vás. Držte se, podporujte se, nevzdávejte.

A když doběhnete, přijďte zrelaxovat unavené svaly. Třeba na naše semináře, v červnu už zase vyjíždíme do škol, my za vámi. Společně tam budeme hledat důvody, proč, a hlavně jak běžet dál.

-------------------------------------------------

PŘÍPRAVY KNIHY FINIŠUJÍ

Přípravy naší knihy finišují. Držíme harmonogram. Obsahově je hotovo, aktuálně řešíme fonty písma a podobné lahůdky. Pak už vzhůru k rotačkám a ještě před vysvědčením k našim čtenářům. Jsme moc zvědavi na vaše reakce.

 

-------------------------------------------------

DIVNÝ POCIT

Všechno jsem nachystal, přesto mám divný pocit….
Normální pocit v nenormální době…
Je normální, že v nenormální době se lidé chovají nenormálně. Vím to, počítám s tím, přesto mě to umí zaskočit…
Co udělat, abych nebyl zaskočen příliš? Jak sami sebe připravujeme na pondělní návrat dětí? Ustojíme náročnou komunikaci s rodiči? O tom je naše další, krátké video, které jsme přidali na náš YouTube kanál, na stránky našeho KAOMAT STUDIA.

-------------------------------------------------

ŠKOLA V MLZE

Zažíváme bezmoc. Jsme v nejistotě, nevidíme pevný bod. Už rok. Máme zvláštní pocit kolem žaludku. Nevíme, kam jdeme, nevíme, co (nejen) ve školách bude. Nejsme si jisti tím, co děláme.
Jako bychom byli v mlze. Nevíme, co bude za nejbližším rohem, protože tam nedohlédneme. A my lidé se v mlze necítíme dobře, protože potřebujeme mít ohraničený svět, vidět za horizont. Tato doba nám ale horizont vzala.
Je to stejné, jako když jste s lyžařským zájezdem na horách, stojíte kousek od horské chalupy, a pak padne taková mlha, že chalupu prostě nevidíte a nevíte, kde jste. Jak v takových situacích najít první tyč, která trčí ze sněhu? Také o tom je další video, které jsme přidali na náš YouTube kanál, na stránky našeho KAOMAT STUDIA.

Naše videa najdete také na horní liště tohoto webu.
Tentokrát přidáváme i dva bonusy.

1) Video z našeho archivu. Podívejte se, jak jsme v roce 2016 uvažovali o skloubení pedagogické role s rolí rodiče. Video najdete v sekci PLAYLISTY.

2) Pozvánku na unikátní, dvoudenní srpnový seminář.

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, 19. 8. - 20. 8. 2021.

Téma: Učitelská abeceda, seminář pro všechny učitele. Aneb co dělá dobrého učitele skvělým.

Podrobnosti na tomto webu v sekci Novinky (dole).

-------------------------------------------------

UČITELSKÁ PAST

Příprava mně trvala dvě a půl hodiny. Na jednu jedinou on-line hodinu. Stálo to za to? Všichni reagovali, pracovali ve skupinách, dávali si zpětnou vazbu, učili jsme se vzájemně. Vlastně jako hodina přímo ve škole. Z obličejů jsem i přes monitor viděl, jak moc je to baví. Opravdu všechny? Skoro. Dvě děcka nereagovala, nezapojila se do práce skupin. Nepromluvila, ani když jsem je přímo oslovil. Dvě z pětadvaceti. Osm procent. Selhal jsem? Mohl jsem něco udělat jinak? Lépe?

Nenastavujeme si ve svých hlavách ujetá očekávání, když chceme vždy zaujmout všechny? Nejsme na sebe až příliš přísní?
Máme-li v hlavě podivné očekávání, že vždy a za všech okolností zaujmeme všechny, chytáme se do jedné z obrovských učitelských pastí, protože spokojeni prostě nikdy nebudou všichni. Ani mezi dětmi, ani uvnitř sboru, ani mezi rodiči.Pokud by opravdu všichni reagovali způsobem, který si představujeme, existují pro to v zásadě dvě vysvětlení:

 • Buď z nás mají takový strach, že se nám bojí uhnout, a raději splní vše, i to, z čeho se jim dělá zle.
 • Nebo jsme ze třídy vytvořili sektu, což taky není úplně nejlepší.

Jestliže nepřijmeme jako fakt, že nemáme šanci pomoct všem, naše práce nás poměrně rychle zničí.
V dalším videu, které jsme přidali na náš YouTube kanál, na stránky našeho KAOMAT STUDIA, přemýšlíme o hodnocení během distanční výuky.
Jak hodnotit práci permanentně nekomunikujících, „odpojených“? Co s nimi udělá špatná známka? Namotivuje, nebo potrestá? Když tu špatnou známku dostanou, mohou si ji opravit? A když si ji opraví, smažete pětku a napíšete jedničku? Nebo dáte trojku, protože pět a jedna je šest, děleno dvěma rovná se tři, a tak je to spravedlivé?
Nenabízíme správnou odpověď, jen nahlas přemýšlíme. Zkusíte (si) to s námi?

-------------------------------------------------

KAOMAT STUDIO

Sedím u počítače a přemýšlím. Právě skončila distanční on-line hodina a já přemítám, jak to zase rychle uteklo, jak všechno nevyšlo úplně podle představ. Přesto jsem spokojený a cítím se dobře. U dětí totiž vnímám obrovský posun. Spousta z nich ještě nedávno znala jen počítačové hry, sociální sítě. A teď jsme skokově posílili to, oč ve škole dlouhodobě usilujeme. Děti umí pracovat samostatně, dokáží zpracovat informace a přemýšlet v souvislostech. Počítač už nevyužívají jenom k blbostem, lépe než kdykoliv dříve komunikují, umí zhodnotit vlastní práci i práci druhých, zvládají se poučit z chyb. Klobouk dolů před většinou děcek, která učím.
A najednou si uvědomuji, že bych chtěl, aby moji žáci věděli, jak o nich přemýšlím. Jak jsem rád, že s nimi můžu své pocity sdílet. Akorát že dnešní distanční hodiny jsou pryč a další mám až po víkendu.
Zapínám mobil a nahrávám jim své přemýšlení o nich, pro ně a taky trochu o sobě. Nevím, jak to přijmou, jestli se na to vůbec podívají, ale chci to pro ně udělat.

Střih

Pár týdnů uběhlo a my máme s kolegou „kávovou poradu“. Je to spíš povídání u kafe. Přemýšlíme o školách, kam jsme jezdili, o školách, kde jsme měli mít v tomto týdnu nebo v nejbližší době semináře, o školách, ve kterých jsme termín těch seminářů kvůli aktuální situaci už pětkrát měnili.
Přemýšlíme o tom, jestli jsou v těch školách v pořádku. Bavíme se o změnách, o schopnosti se přizpůsobovat. O věku a o tom, jak se nám chce, nebo už nechce. O nabídkách, co nám přicházejí do e-mailu. O formativním hodnocení a o tom, co si o něm myslíme. A najednou máme chuť to zase sdílet s druhými. Uvažujeme, jak o tom asi oni přemýšlejí. Zapínáme kameru, nahráváme naše přemýšlení a zakládáme YouTube kanál. Naše KAOMAT STUDIO. Najdete ho na horní liště našeho webu.

-------------------------------------------------

PF 2021

Před rokem touto dobou jsme vám děkovali za úžasná čísla. Na naše semináře přišlo 1 296 pedagogických pracovníků. Při cestách za vámi jsme najezdili 19 200 kilometrů a vypili 288 káv (možná jsme divní, ale fakt jsme ty kávy počítali). Byl pouze 1 kraj, do kterého jsme s našimi semináři nezavítali. A neevidovali jsme žádnou neuhrazenou fakturu nebo fakturu po splatnosti.

Co letos?

Rok 2020, to bylo samé poprvé.
Poprvé jsme si nasadili roušky.
Poprvé jsme si tak trochu nevěděli rady, co s našimi semináři.
Poprvé jsme tvořili krizový scénář.
Poprvé jsme přednášeli, aniž bychom viděli posluchače.
Poprvé jsme, i když jen on-line, zavítali do kraje, ve kterém jsme dosud s našimi semináři nikdy nebyli.
Poprvé jsme natočili podcast.
Rozepsali jsme naši první knihu.
Připravujeme náš první YouTube kanál.
A ten zbytek? Faktury jsou v pohodě, kilometrů bylo méně, káv paradoxně víc, přesně o 114 (možná jsme divní, ale fakt jsme ty kávy počítali).

Věříme v další společná čísla. Ne vždy si totiž můžeme vybrat situaci, do které se v životě dostaneme. Ale vždy si můžeme vybrat, jak se v té situaci zachováme. Jestli se budeme dusit a nadávat, nebo usmívat a hledat řešení. A tak jako slunce svítí, i když není vidět, my se pod rouškou usmíváme, i když to není vidět.
Věříme, že společně s vámi najdeme důvod se usmívat i v tom příštím roce. I kdy to ještě chvíli bude poznat jen na očích.

Mějte se. Držte se. Usmívejte se. Přejeme Vám rok plný pozitivních emocí a zážitků.

Chystáme knihu

Končí seminář. Posluchači tleskají a začínají se balit. K našemu stolku přicházejí dvě účastnice a pokládají otázku, kterou jsme slyšeli už stokrát po jiných seminářích. „Prosím vás, je možné si někde přečíst to, o čem povídáte?" A my se na sebe opět podíváme a představujeme si tu hromadu popsaných kousků papírů, pivních tácků, účtenek, na které čmáráme, když se chystáme na semináře, vymýšlíme nové věci nebo si jen tak přemýšlíme o životě ve škole. Představujeme si to množství práce, dostat to vše do souvislého textu a odpovídáme. „Ne, zatím jsme neměli čas to sepsat." Odkazujeme na náš web, odkazujeme na náš blog, kde je alespoň něco.

O pár měsíců později....

Stojíme v počítačové místnosti uzavřené školy, stojíme na místě našich častých tvůrčích schůzek. Server v koutě hučí a dělá, co může, aby zvládal nápor distanční výuky. Před námi dvě banánové bedny s nesystematicky poházenými papíry. Tam jsou naše debaty od volantu, z hospod, z hotelů. Tam jsou naše interakce ze seminářů. Tam jsou odrážky, nápady, souvislé texty, obrázky. V tichosti se na ty bedny díváme a cítíme, že nastal čas. Nastal čas vysypat bedny, roztřídit poznámky a napsat knihu. To, co několik let odkládáme, protože buď nebyl čas, nebo se nám nechtělo, je tady. Máme prostor, čas, a hlavně chuť. Čmáráme si pracovní názvy kapitol a směr, kterým půjdeme. Čmáráme si časové osy. Závěrečné korekce – duben 2021. Tiskárna – červen 2021. Tak společně s vysvědčením, na závěr školního roku. Těšíme se na reakce vás, čtenářů a návštěvníků našich seminářů. Držte nám palce.

-------------------------------------------------

Jistota v nejistotě

Ve školství máme jedinou jistotu, a tou je nejistota. Ale zase máme aspoň tu jednu :-) Nikdy totiž nevíme, jak to dopadne, když vejdeme do třídy, do školy.
Zvláště v dnešní nejisté době. V době, kdy do nás okolí a média buší naprosto rozdílné informace. Kdy na nás působí zprávy, které si nemůžeme ověřit, doplnit, propojit. Kdy jsme pomocí těchto zpráv ovlivňování přes STRACH. A přes strach jsou lidé snadno ovlivnitelní i ve velkých skupinách. 

Jestliže jsme nejistí, obtížně budeme dávat jistotu druhým. Jestliže se my sami necítíme bezpečně, obtížně zajistíme bezpečí druhých. Ale když vejdeme do školy, tak to děti od nás nejen potřebují, ale i očekávají. 
A protože prázdniny letí tempem šíleným, za chvíli do těch škol budeme opět vstupovat. 
Jak si tedy zajistit co největší jistotu při vstupu do škol?
Buďte v PŘÍTOMNOSTI. TADY a TEĎ! Teď žijete, teď se to děje, teď to máte možnost ovlivnit.
Bohužel často děláme přesný opak, a tím si vše ztěžujeme.
Utíkáme do BUDOUCNOSTI, o které ale nevíme, jestli vůbec přijde, a často si ve své hlavě vytváříme děsivé scénáře. A spouštíme svůj strach a obavy, které berou energii a paralyzují řešící proces.
Divili byste se, kolik učitelů se například v březnu děsilo ve sborovnách, jak příšerné to bude učit v rouškách v červnu. Jak se budou dusit a kolabovat. A to byl březen a venku jen 7 stupňů!
Druhým žroutem energie a zesilovačem nejistoty je utíkání do MINULOSTI. Tu už ale nemáme šanci změnit. Co se stalo, už nejde odestát. Tento útěk přináší lítost, smutek. Dřív to bylo lepší, děcka byla slušnější, rodiče si nás víc vážili, byli jsme mladší... Výsledkem je smutek a rezignace. To nemá cenu... nebudu házet perly....  Víte, jaká energie z vás jde, když vstupujete do třídy s pocitem, že to nemá cenu? Žádná. Tak proč by vás měl někdo sledovat a věřit tomu, co říkáte?
Potkali jsme dost „utíkačů“ do budoucnosti, kteří nás přesvědčovali, jak to bude strašné, protože děcka přišla o tři měsíce školního roku. TŘI MĚSÍCE!!! My jsme z generace, která devítiletku vyšla po osmi letech. Prostě nám zkrátili školu o jeden rok a hotovo. A věřte, nikdy nám ten rok nechyběl.
Tady a teď. Teď žiji, teď dýchám, teď mám možnost to změnit a ovlivnit.

-------------------------------------------------

Poprvé

Ať už učíme nebo ředitelujeme jakkoliv dlouho, prožili jsme v uplynulých měsících své další poprvé. A my jsme k tomu natočili náš první podcast. Tak pokud máte náladu, poslechněte si ho, má 15 minut.

 

Tři fáze této doby

Žijeme v době, která je náročná a přináší výrazné obtíže. Provázejí ji tři typické fáze. První, kterou už mnozí máme za sebou, je fáze šoku, údivu a strachu. Přišla nákaza, přišel virus, něco, s čím jsme fakt nepočítali. Po strachu přichází druhá fáze, a to je horečnatá činnost. Všichni si pomáháme, jdeme do akce. To je fáze, ve které jsme mnozí právě teď. Šijeme, chystáme, nabízíme. Je to hodně důležitá fáze, protože můžeme jít do akce, můžeme uvolnit tu energii a to napětí, které jsou v nás. Ale pokud vše potrvá déle, a to pravděpodobně potrvá, hrozí, že přijde třetí fáze, a ta už je o depresi, agresi, rozčarování, případně o rezignaci. Teprve po této třetí fázi přichází fáze čtvrtá, a to je přizpůsobení, hledání nových řešení, hledání nových stereotypů, které přinášejí uklidnění.
Každý z nás má jiný čas, každý z nás se pohybuje v jiné z uvedených fází. Proto počítejme s tím, že se kolem nás budou objevovat lidé, kteří mohou být z našeho pohledu nepochopitelně naštvaní, nepochopitelně agresivní, nepochopitelně nešťastní, rezignovaní, všechno jim bude jedno. Počítejme s tím.
Je normální, že se v nenormální době chováme divně. A počítejme s tím, že se to může týkat i nás. Nebojme se toho a přijměme jako fakt, že těmito fázemi si musíme projít všichni.
Jako lidé jsme aktuálně až na třetím místě v žebříčku predátorů. Na prvním místě je virus, na druhém místě je bakterie, my jsme až třetí. Že jsme jako lidé přežili až do dnešní doby, je také o tom, že máme obrovské možnosti obrany. Patří mezi ně mimo jiné respekt, pokora a přijetí odpovědnosti. A to je to, co je v současné době hodně zapotřebí. To je to, co se od nás v současné době učí naše děti, aby v budoucnu tyto dovednosti měly a dokázaly je využít. Věříme, že to naše děti naučíme dobře, kvalitně a že to společně zvládneme.
Přejeme Vám zdraví, štěstí a jasnou mysl.

-------------------------------------------------

Buďte nespravedliví

Nespravedliví? Co je to za blbost?
Tak přemýšlejme spolu. Co by mělo být cílem základní školy? My máme jasno - dokázat co nejvíce nadchnout děti pro celoživotní vzdělávání v rámci jejich možností. Ukázat jim, že vzdělání má smysl, že zjednodušuje život a otevírá životní šance.

Ale základní škola nepracuje s výběrem dětí. Je zde široká škála od nadaných po nenadané, od pomalých po rychlé, od těch, co jim to jde samo, až po ty, co vše musí nadřít, protože jim to do hlavy "neleze". A my bychom je měli všechny nadchnout, namotivovat a ukázat jim, že to má smysl.
A v tom případě musíme my sami být nadšeni. Musíme vědět, proč to či ono děláme a musíme umět také motivačně hodnotit. Jenže škála školních známek zná jen číslice od jedné do pěti. Když dám jedničku někomu, komu to jde samo, sype z rukávu jeden fakt za druhým, hezky je propojuje a argumentuje, můžu dát jedničku i tomu, kdo to zvládne tak z poloviny, ale my víme, že je to jeho strop a že i tu polovinu vydřel svou houževnatostí a díky naší podpoře? Může dostat jedničku? Vždyť řekl jen půlku! Ale chce a bojuje. A stojí ho to trojnásobek sil, protože mu to nejde "samo". Ale řekl jen půlku, že? Ale dřel. I když řekl půlku. A půlka a celek, to přece není stejně. Celek je víc. Takže mu přece nemůžu dát jedničku... To není spravedlivé....

Jenže my přece chceme motivovat, vtáhnout do hry. A budeme vždy hodnotit jen výkon? Nebo nás víc zajímá proces, kterým dítě k poznání dospělo? Tak klidně buďte nespravedliví a dejte jedničku i za půlku. Ale musíte vědět, proč to děláte a musíte si to umět obhájit. A pozor na větu, co si neseme z dětství od rodičů – „Co by tomu řekli lidi?!?!?! Lidi nechte být, vy musíte vědět, proč to děláte a musí vám to dávat smysl.
Nemusíme mít pravdu, nečiníme si na ni nárok. O škole, o své práci přemýšlíme tak, aby dávala smysl nám, a tím pádem i dětem.

-------------------------------------------------

Já, oni, my

Duševní pohoda naše a pohoda dětí, se kterými pracujeme, jsou spojené nádoby. Přes spokojenost dětí můžeme objevit pohodu svou. Díky pohodě naší mohou být v pohodě i děti, o které se staráme. 

Martin Seligman tvrdí, že duševní pohodu tvoří:

- Pozitivní emoce.

- Zaujetí činností, kterou se člověk nechá absolutně pohltit, až má pocit, že se zastavil čas.

- Smysluplnost spočívající ve vědomí, že člověk k něčemu patří a že slouží něčemu, co ho přesahuje.

- Úspěšný výkon.

- Pozitivní vztahy.

- Vitalita.

Není podmínkou mít splněné všechny body. Ale čím jich je víc, tím větší násobící efekt mají. Zkusme najít body, ve kterých se s dětmi potkáme. Zkusme najít body, které nám dávají smysl, a nechat najít a prožít tento smysl i děti. Hledejme a přemýšlejme, jak z JÁ a ONI uděláme MY. Ta pohoda za to stojí. Naše i dětí.

-------------------------------------------------

A PROČ vlastně?

Děti od rodičů potřebují tři základní věci.

 1. Vědět, že jsou milovány a přijímány.
 2. Vědět, že umí a jsou úspěšné.
 3. Vědět, kde jsou hranice a co se od nich očekává.

Důležité je slovo VĚDĚT! Pokud to NEVÍ, jako by to nebylo. A je důležitou rolí rodičů jim zajistit, aby to věděli.

Žáci ve škole potřebují od učitelů nejvíc víc tři věci.

 1. Vědět, že k nim máme vztah a že vztah k nim je pro nás důležitý.
 2. Vidět a umět ocenit a popsat úspěch, kterého dosáhli a dosahují.
 3. Mít jasně nastavená pravidla a hranice. A dostat pozitivní zpětnou vazbu, když tato pravidla dodržují.

Jak často dáváme dětem - žákům najevo, že je pro nás důležitý vztah, který s nimi máme? Že je důležité, aby jim bylo dobře? Vědí to? Nevědí to? Vědí to jen u někoho?

Jsou učitelé, kteří jsou na dozoru obklopeni žáky. Ti s nimi komunikují, slušně se pošťuchují. A učitelé vlastně nemusí dozorovat, protože když se žáci baví s učitelem, tak nedělají binec. A pak jsou učitelé, kteří se neusmějí. Takové učitele žáci zasklívají a dělají, že je vlastně nepotkali. A učitelé zase zasklívají je. Tito učitelé si buď nevybudovali vztah s žáky, anebo žáci nevědí, že je pro učitele vztah důležitý. A když to nevědí, tak vztah prostě není. Dáme najevo žákovi po delší nemoci, že ho rádi vidíme? Že nám chyběl? Že jsme se na něho těšili?
Zajímáme se o potíže takového žáka? Nebo mu návrat do školy „usnadníme“ tím, že mu suše sdělíme, dokdy má dohnat látku a dopsat si písemky? A co se stane, když jeden učitel nabídne maximální pomoc a věnuje aspoň chvíli času k tomu, aby si s takovým žákem popovídal, a druhý se omezí na komunikaci právě jen o těch písemkách? Co takový rozdíl udělá s motivací žáka?
Dospěláci to, že o děti stojí, že jim na nich záleží, mohou dávat najevo několik formami. Mluvením, kdy jim říkáme, že jsou pro nás důležití, že jsme se na ně těšili, že nám chyběli. Akcí, kterou pro ně nachystáme a do které s nimi jdeme, a materiálně, kdy něco kupujeme a pořizujeme pro ně. Dospělí preferují materiálno. Bohužel právě na to děti slyší nejméně. A proto bude žákům lépe v otřískané škole s opadávající omítkou a vybavením od krále Klacka, ale s bezva vztahy a upřímným přijetím, než v supermoderní škole s výbavou atomové elektrárny, ale s postojem Co nám to sem chodí za materiál...

Jak často dáváme dětem - žákům najevo, že jsou úspěšní?
U úplně malých dětí to děláme automaticky. Počmárají papír a my je chválíme, jak úžasný výtvor nakreslili, jsme nadšeni z malého Picassa. A on ví, že je pro nás důležitý jeho úspěch, dělá mu dobře dělat nám radost, a tak čmárání opakuje a opakuje. A tím se zdokonaluje. Jenže s přibývajícím věkem dětí přestáváme tato povzbuzení dávat, přestáváme předávat nadšení. Nějak začne být samozřejmostí, že ty věci dělají samozřejmě. Jak často větším žákům říkáme, že jsou úspěšní, že vnímáme, co se jim povedlo? A nejen v tom školním, ale i v tom lidském konání?
Stejně jako u dětí - žáků sebedůvěra hodně ovlivňuje náš vlastní úspěch. Když dva ředitelé (učitelé) nedalekých škol dostanou stejný úkol, může právě sebedůvěra být tou přidanou hodnotou, která ovlivní konečný výsledek. Když si nevěříme, vyhýbáme se aktivním řešením, nehledáme jiné, netradiční cesty. Přílišná snaha neudělat chybu snižuje výkonnost.
Děti si vždy nejvíc vezmou od toho, s kým si vytvoří vztah. To je často ta největší motivace.

-------------------------------------------------

Matematické poděkování

Děkujeme Vám za následující čísla:
2019
Rok plný potkávání se s Vámi
1 296
Pedagogických pracovníků absolvovalo naše semináře
19 200
Kilometrů jsme najezdili při cestách na semináře
288
Káv jsme vypili při cestách na semináře i během seminářů
1
Kraj, do kterého jsme s našimi semináři nezavítali
0
Neevidujeme žádnou neuhrazenou fakturu nebo fakturu po splatnosti.
Za to vše Vám z celého srdce děkujeme.
 
2020
P rožijte  F antastický  rok
 

-------------------------------------------------

Také vnímáte tu změnu?

V poslední době, jak tak jezdíme po tuzemských i slovenských školách, začínáme výrazně vnímat změnu provázející chování a vystupování rodičů.
Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že stárneme.
Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že se nám mění citlivost vnímání.
Přemýšlíme, do jaké míry je to tím, že nám ubývá energie.
A přemýšlíme, do jaké míry se skutečně proměňuje vystupování rodičovské veřejnosti vůči školám a lidem v nich.

V čem tu změnu vidíme?

Ve vzrůstající bezhraničnosti

Rodiče mají stále častěji pocit, že:

 • Pracovníci školy jsou jim kdykoliv a kdekoliv k dispozici a že na lusknutí prstu všeho nechají a budou se věnovat jejich požadavkům.
 • Když pošlou lidem ve škole e-mail, odpoví dotyčný okamžitě, maximálně do jedné minuty, a to bez ohledu na to, že e-mail odeslali o půlnoci nebo o víkendu.
 • Kdykoliv nám volají, tak se dovolají, a to bez ohledu na to, že jsme v hodině, že už máme po pracovní době, že jsme se svou rodinou.

Ve vzrůstající nárokovosti

Rodiče mají stále častěji pocit, že:

 • Kdykoliv přijdou do školy, ředitel či učitel je očekává, aniž by se s ním na termínu návštěvy domluvili, a bude se jim okamžitě i několik hodin věnovat.
 • Slovíčka nalezou sama do hlavy jen tím, že si dítě sedne do jazykové učebny.
 • „Papír z poradny“ znamená automaticky minimálně o stupeň lepší známku.
 • Je naší povinností sehnat uprostřed školního roku ze dne na den kvalitní náhradu za učitelku odcházející na mateřskou.
 • Když se máma s tátou neumí domluvit, je naší povinností duplikovat informace.

V přenášení odpovědnosti na školu

Rodiče stále častěji:

 • Diktují požadavky, co má škola udělat, místo aby se ve škole domluvili, jak dítěti pomoci společně.
 • Diktují požadavky, protože oni nemají čas, jsou dlouho v práci, a my máme dva měsíce prázdnin a jsme placeni z jejich daní.
 • Vyhrožují, že pokud nebude po jejich, zavolají inspekci, televizi, na radnici…Protože my nevíme, kdo oni jsou a s kým vším se znají.
 • Zvyšují své požadavky na to, kam všude máme jejich dětem něco zapisovat, hlásit, volat, esemeskovat, a to dlouhodobě, místo abychom společně učili děti samostatnosti a odpovědnosti, protože oboje budou potřebovat v životě.

 

V zaměňování pocitů a faktů

 • Přestože máme prokazatelně doloženo, že to či ono vyhovuje devadesáti sedmi procentům rodičů, odmítá rodič tento fakt přijmout, protože „ON“ má pocit, že by to mělo být jinak a „ON“ to chce jinak.
 • Přestože máme informace na webu, na facebooku, v papírové žákovské i v elektronické žákovské a v dostatečném předstihu jsme o tom mluvili, rodič je dotčen, protože „ON“ má pocit, že jsme ho dostatečně neinformovali, a tak nemohl to, či ono.

 

Přemýšlíme, do jaké míry je to dlouhodobý trend, nebo jen krátkodobý výkyv. Z poznatků nasbíraných během posledního roku napříč republikou se domníváme, že komunikace s uvedeným typem rodičů bude do života škol všeho typu vstupovat častěji, než by nám bylo milé. Nebrečíme, nenaříkáme, konstatujeme. Je na nás ve školách, abychom se na takovou komunikaci připravili a uměli ji zvládat. Je na nás, jak se po takových nepříjemných rozhovorech budeme umět ošetřit. Je na nás, jak ve školách víc a víc táhnout za jeden provaz a držet to, na čem jsme se domluvili. Protože pokud tak postupovat nebudeme, vydáme zbytečně spoustu energie, která nám pak logicky bude chybět někde jinde.

-------------------------------------------------

Řekni mi

Řekni mi, kolik máte interaktivních tabulí, a já ti řeknu, jaká jste škola.

Byl to před lety velký boom. Kdo neměl interaktivku, jako by nebyl. Rozsvítili jsme projektor, spustili prezentaci a zvali děti do kina. Chyběl jen popcorn. Moderní „železo“ jsme zkombinovali s rakousko-uherským způsobem výuky a s pomocí interaktivních tabulí podporovali interpasivitu.
Nic proti interaktivním tabulím, máme je taky v každé třídě, v každé učebně a jsme za to rádi. Špatné je, když prostředek zaměníme za cíl.

Nemusím mít nad vchodem nápis Montessori škola, abych zásady této pedagogiky využíval napříč hodinami. Nemusím lákat na výuku Hejného metody, abych její inspirativní prvky aplikoval nejen v matematice, ale třeba i v hodinách češtiny.
Někde má Ema mámu, která mele maso, jinam vtrhlo Sfumato. „Melete, nebo čtete splývavě?“ ptají se rodiče před zápisem. Prostředek, cíl. Cíl, prostředek.
Měl jsem nedávno možnost vést studijní cestu několika ředitelek a ředitelů do Slovinska. Tři školy, každá úplně jiná. „Kde se vám líbilo nejvíc?“ ptal jsem se kolegyň a kolegů. „V té první. Energická paní ředitelka propojovala celou školu. A hodiny, které jsme tam viděli, byly jednoznačně nejlepší. Bylo vidět, že v té škole mají úžasné vztahy,“ uslyšel jsem obratem.

P.S.:

- Řekni mi, jestli učíte Hejného, a já ti řeknu, jaká jste škola.

- Hleď, aby tvoje snaha udělat z žáků skvělé matematiky nepotlačila snahu udělat z nich slušné lidi.“ Tak zněla podle profesora Milana Hejného nejcennější rada, kterou dostal od svého otce.

-------------------------------------------------

Barvy, nejen podzimní

Ach jo.... Jdu od šéfa. Právě jsem dostal kartáč za špatně vyplněnou třídní knihu a pozdě opravené písemky. Jak znám šéfa, tak než přijdu do kabinetu, bude vše vědět moje žena i tchýně. Šéf všechno hned cpe do informačního systému. To zase bude keců u večeře. „Proč si to nehlídáš? Co vůbec v té škole děláš? Vždyť toho zase tolik nemáš.“ Úplně to vidím. A k tomu souhlasné přikyvování její matky s úšklebkem, který vidím jen já.... Už teď mi ta večeře hořkne v puse...

A posledně taky. To jsem dostal pochvalu za dokončení projektu, a k tomu dokonce odměnu. Těšil jsem se, jak se doma pochlubím a za tu odměnu pozvu ženu na víkendový wellness. Ale sotva jsem otevřel doma dveře, hned jásala. „To je úžasné, miláčku. Pochvala, a ještě odměna.“  Věděla to, ještě než jsem dorazil domů a stihl otevřít pusu. A proč bych ji měl vlastně otevírat, když všechno ví. Zkazila mi radost a na wellness fakt už nemám náladu. Zatracené informační systémy....
Zdá se Vám to jako sci-fi? Jako scénář z nějakého filmu? A neděje se to už dnes? Nejsme náhodou součástí takového systému? Nevystavujeme podobnému riziku naše děti, které učíme? Mnohdy dítě ještě nevyjde za školy a rodič už zná jeho výsledky. Jak se můžu pochlubit, když máma, táta už všechno ví. Jak se můžu podělit o radost? Má cenu se o tom vůbec ještě bavit a jen tak si normálně povídat?
Ne, nebojujeme proti informačním systémům, nechceme, abyste rušili zaběhané. Jen chceme, abyste o všem, co ve škole děláte, přemýšleli. A to z různých úhlů pohledů. Nic není jen černé nebo bílé. Ale pokud o tom nebudeme přemýšlet, mnohé barvy zmizí. 

-------------------------------------------------

Osm jedniček z matematiky

„Pane řediteli, osm jedniček z matematiky v jedné třídě!“ vyhrkla na mě při náhodném setkání na začátku prázdnin maminka naší žákyně. Zapýřil jsem se v očekávání věcí příštích, nic jiného než prosbu o vyřízení pochvaly a poděkování vyučujícímu matematiky jsem nečekal. „Není to náhodou ukázka snížených nároků na žáky? A jak se potom mají dostat na gymnázium?!“ zpražila mě ona maminka.Příběh, který nevymyslíte, pokračuje. „Pane řediteli, vyřiďte, prosím, velké poděkování panu učiteli matematiky. Dcera je z hodin nadšená a matika ji moc baví. A vím, že to tak mají ve třídě všichni, je to vidět i na známkách, opravdu moc děkuji,“ křičela na mě o dva dny později další maminka z téže třídy. To fakt nevymyslíte.
Žijeme v době, kdy se stále víc rozevírají nůžky mezi požadavky a očekáváními, která rodiče kladou na školu. Na jedné straně facebookové maminky, pro které je hravá rozcvička na malou násobilku čímsi, co do školy nepatří, protože děti zbytečně stresuje. A pak druhý extrém. „Hlavně do nich v té škole narvěte co nejvíc znalostí a vědomostí, moc si s nimi nehrajte, nás škola taky bolela!“

V posledních letech jsme v českém školství zaregistrovali tři výrazné milníky.

 • Dobu ŠVP. Ve své podstatě úžasná myšlenka prošla vývojem od volnosti k papírové diktatuře. Chybí průřezové téma!!! A kompetence se ve vzdělávacím programu označují jinak, než máte vy!!!
 • Dobu DUM. Spojení digitální učební materiál náhle začali používat i ti, kteří do té doby neuměli zapnout počítač. Kantoři po celé republice chodili do hodin s flash diskem a blikali dětem do obličejů. A děti měly jasno – kantoři se buď zbláznili, nebo byli na školení.
 • Dobu inkluze. Odeznívá. Tak nějak se přišlo na to, co bylo většině zřejmé už na startu. Finský model s českými podmínkami fakt fungovat nebude. Z Prahy do Brna to po D1 za hodinu nestihnete, ani kdyby vám to stokrát přikázali.

Žijeme v době, kdy se stále více rozevírají nůžky mezi tuzemskými školami.  Jedna je před zavřením, druhá skuhrá, ale ještě žije, a před třetí stojí fronty nadšených rodičů. Do českých škol vtrhla další doba.
Úspěšné jsou a budou školy, které mají jasnou vizi a dokážou na této vizi sjednotit školní tým. Úspěšné jsou a budou školy, které dokážou tuto vizi vykomunikovat. Uvnitř sboru, směrem k dětem, směrem k rodičům. Úspěšné jsou a budou školy, které netrpí jednosměrnou komunikací.-------------------------------------------------

Norsko, důvěra a škola

Prázdniny jsou kouzelný čas odpočinku, cestování, toulání a poznávání. Nás ty letošní zavály s rodinami i známými do Norska.

Norsko je nádherná země hor, lesů, vod a moře. A taky důvěry v lidi. Připadalo nám neuvěřitelné, když jsme přijeli do kempu a šli se ubytovat po směru šipek. Jaké bylo naše překvapeni, když nás místo recepce s recepční přivítala tabule s nápisem “Vítejte v našem kempu. Cena za kemp je tolik a tolik za noc. Příslušnou částku vhoďte do schránky. Příjemný pobyt.” A vedle tabule byla přišroubovaná schránka na peníze. Pokud někdo potřeboval účtenku, vzal si ji z druhé schránky a vyplnil propiskou, která byla položena na schránce. První naše myšlenka směřovala k tomu, jak by tento systém fungoval u nás a jak dlouho by tam ta schránka, propiska a informační tabule zůstaly.

Jiný příklad. Placené parkoviště. Žádný parkovací automat. U vjezdu sloupek, na něm kasička a stejný systém. Při vjezdu jste prostě vhodili příslušnou částku. A kdo potřeboval potvrzení, opět si vyplnil předtištěný a oražený účet.

Tato zkušenost nás přivedla k přemýšlení o důvěře. O té naší vlastní a o důvěře druhých lidí. A dostali jsme se až do školy. Jak umíme věřit svým žákům ? A pokud nevěříme my, jak se to mohou naučit naši žáci od nás ? Jsme jejich průvodci školním rokem, nebo nedůvěřiví “bachaři”, kteří dopředu počítají, že děti dělají něco nekalého?

Tak schválně ...

- Necháte děti samotné opravit písemku, kterou jste jim dali? Nebo raději ne, protože nevěříte, že by nepodváděli?

- Dáváte dobrovolné úkoly, anebo jen povinné, protože při dobrovolnosti nevěříte, ze by ty úkoly někdo dělal?

- Ptáte se dětí, co byste v hodinách měli nebo neměli dělat, aby se jim dobře pracovalo, nebo se neptáte, protože nevěříte, ze by děti odpověděly „normálně“?

A od koho se děti mají naučit důvěře, když jim my sami nevěříme?

Víte, co Norové odpověděli na otázku “Co se stane, když někdo nezaplatí?”

“A PROČ BY TO DĚLAL? “

 

 

-------------------------------------------------

Učitel a tanker

Jaký je rozdíl mezi učitelem a tankerem? 
Blíží se prázdniny a s nimi i vidina odpočinku. Dlouhého odpočinku. V mnohých sborovnách se kvůli náročnému školnímu roku stříhá metr do prázdnin více než v některých třídách. Proč tedy ta nesmyslná otázka o tankeru? To proto, že mnozí z nás, stejně jako rozjetý tanker, dlouho brzdí. Sice už jsou prázdniny, ale nám to tak nějak pořád nedochází. A najednou bum a 14 dní je pryč. A my jsme pořád nevypnuli. 
Jsou v pedagogických sborech i takoví, kteří neumí vypnout vůbec. Daří se jim to maximálně pár dnů na začátku prázdnin, kdy je vypne únava. Ale jakmile si jen trochu odpočinou, objeví se bubák a začne jim připomínat starosti, které jsou před nimi. Buď proto, že se ty starosti objevily na poslední chvíli, anebo jsme je hrnuli před sebou s tím, že je budeme řešit až pak. A ze spojení „až pak“ vyrostl bubák, který nám schovává vypínač.

 

Máme proto pro Vás výzvu. Ještě než přijdou prázdniny, najděte svůj vypínač. Vypínač, který Vám dovolí starosti školního roku opravdu zahodit a pořádně si odpočinout. A vypínač najděte, ještě než prázdniny přijdou. Je přece škoda přijít o prvních 14 dní jen tím, že nám to tak nějak nedojde. Naši žáci umí vypnout s posledním zvoněním. Cink, a je tu blažený pocit, že dva měsíce nemusím.
Najděte svůj vypínač, těšte se na něj a užijte si své poslední školní zvonění tohoto roku. 
Děkujeme za to, že nás čtete, že jezdíte na naše akce, že s námi přemýšlíte jinak.
Hezké prázdniny a hezké CINK.

-------------------------------------------------

První rande a třída

První rande a vstup do třídy. Na první pohled dvě nesrovnatelné a neměřitelné věci. Ale mají jedno společné. Očekávání. Očekávaní, které vás naladí, nastaví a často rozhodne o výsledku.

Jestliže jdete na první rande, je velmi důležité, co očekáváte. Pokud jdete s tím, že to bude hrůza, že budete trapní, že to dopadne blbě, tak budete trapní a dopadne to blbě. Vaše očekávání nastaví vaše reakce, nastaví chování a energii, s jakou vstoupíte, ovlivní, jak budete reagovat a co budete vysílat. A je důležité si ujasnit, co vlastně očekávám. Co chci a co si představuji.
Pokud vstupujete do třídy a očekáváte, že budou hrozní, že budou hloupí, že to dopadne špatně, že je to nebude bavit, tak něco vysíláte. A to, co vysíláte, zařídí, že budou hrozní, hloupí a že to dopadne špatně a že je to nebude bavit. 
Jak často přemýšlíte o tom, jaké pocity máte a co očekáváte před vstupem do třídy? Co vnímáte při vstupu do třídy? A jaké jsou vaše reakce na třídu, která se (ne) chová  podle vašeho očekávání? Vnímáte to? Pracujete s tím? Vůbec o tom nepřemýšlíte, protože musíte hlavně učit? Pokud to tak máte, počítejte s nižší efektivitou výuky. Je velmi důležité zamýšlet se nad sebou samým, nad svými pocity a očekáváními. Výrazně totiž ovlivňují celou skupinu, která sedí před vámi. Pokud to nebaví vás, nebude to bavit je. Pokud vám to nedává smysl, nebude to dávat smysl ani jim. 

 

Jak často přemýšlíte o látce? O obsahu knihy? O tom, co do nich narveme, protože je to v učebnici? A jak často přemýšlíte o jejich přemýšlení? O nich? O nich jako o skupině? O nich jako o jednotlivcích? A jak často přemýšlíme o svém přemýšlení o nich? A jaká je kvalita toho přemýšlení? Přemýšlíme, jak jsou nemožní? Jak se zase nenaučili? Jak se nepřipravili? Jak dávají najevo, že je to nebaví? A jak přemýšlíme my? Základní škola je povinná, tak je to musí bavit a hotovo. Opravdu? Opravdu je rovnítko mezi povinná a musí bavit? Musí se učit? Musí...? 
A mají nějaký důvod? Vnášíme ten důvod? Přes své nadšení, přes vidění smyslu, přes vztah, který k nim máme?Anebo jen musí, protože základka je povinná, a to dokonce ze zákona? Jak o tom přemýšlíte a proč zrovna takto? Nepřemýšlíte? A jak se tedy potkáváte v tom vašem a v tom jejich? A je důležité se potkávat?

Co se ve vás děje? O co se při své práci opíráte?
Baví - nebaví
Chci - nechci
Smysl - nesmysl
Musím - chci
Líní - co zkusím jinak

Přemýšlení o přemýšlení není jednoduché, někdy je nepříjemné, když sami sebe nachytáme při nekvalitně odvedené práci, podcenění tématu apod. Ale to všechno nám umožňuje hledat, co příště zkusím jinak. Ale než to zkusím, budu chtít znát odpověď na Proč? Proč takto? S nimi? V této hodině? 

-------------------------------------------------

Jste ve stresu?

Jste ve stresu? Jasně. Mávnete rukou a jedete dál. Vždyť stres je součástí naší práce. Anebo ne? 
Stres zásadním způsobem ovlivňuje naše vnímání a rozhodování. A to zejména ta dlouhodobá rozhodnutí.  Jinými slovy - stres nám přišlápne pomyslný plyn až k podlaze. Jsme mnohem rychlejší, mnohem výkonnější, ale na úkor spotřeby a opotřebení materiálu. Je to podobné jako v autě, kdy se dostanete do mimořádné a ohrožující situace. Dupnete na plyn a držíte motor v plných otáčkách. Ale jakmile mimořádka uplyne, povolíte plyn. V opačném případě totiž hrozí, že se vám rozpadne motor anebo dojde palivo, protože spotřeba je opravdu enormní. A budete řešit, co je pár metrů před vámi. Nikoliv co je v cíli a kde ten cíl vůbec je.

Přestat vnímat, kam a proč jdeme, to je jedna z nejhorších věcí, které se nám v naší práci mohou přihodit. Pro samé stromy často nevidíme les. Neznáme lepší příklad než průzkum, který před třiceti lety provedli američtí psychologové. V často citovaném průzkumu si měla skupina studentů teologie připravit cvičné kázání na téma „milosrdný samaritán“. Část těchto studentů autoři průzkumu záměrně dostali do stresu. Studentům sdělili, že je tlačí čas a že si mají s přípravou pospíšit. Měli dojem, že v kapli na druhé straně univerzitního kampusu už na ně delší dobu netrpělivě čekají posluchači. A na cestu vedoucí z místnosti, kde studenti své cvičné kázání připravovali, do univerzitní kaple rozmístili autoři průzkumu několik pomocníků, kteří měli kašlat a předstírat nevolnost. Devadesát procent studentů tyto sténající a pomoc vyžadující lidi ignorovalo, protože měli naspěch. Několikrát málem zakopli o člověka v nouzi, aniž by mu poskytli pomoc, protože spěchali přednést svůj výklad podobenství o milosrdném samaritánovi.

Je květen, stres ve školách se násobí. Kolik učitelů aktuálně zakopává o žáky a studenty, protože do konce už jsou jen dva měsíce a oni nestíhají probrat učivo? Proč? 
Stres vede ke zkreslení vnímání, vede ke zjednodušení vnímání. Přináší takzvaný  černobílý pohled na svět. Černá, nebo bílá - nic mezi tím. Současně nás stres nutí dělat rychlá rozhodnutí s okamžitým efektem. Proto je tak rizikové dělat dlouhodobá rozhodnutí pod stresem. Pod stresem nevidíme dopředu. Víc stresu znamená více povrchních, krátkozrakých a nekoncepčních rozhodnutí. Více stresu způsobuje snížení ochoty jednat eticky a loajálně. Pozor zejména v situacích, kdy máme jednat koncepčně s dlouhodobým záměrem. A jsme u sporu kvantita versus kvalita. Ve stresu jsme skutečně náchylní k tomu zaměřit se na kvantitu, odfajfkovat další splněný úkol, stáváme se posedlí krátkodobými cíli. Jasně, stresu se ve školách nevyhneme, a fakt, že ve stresu jsme, nemůžeme třeba při nečekaných nepříjemných událostech ani nijak ovlivnit. Je ale škoda kvůli stresu rezignovat na dlouhodobý cíl a skončit ve slepé uličce.Jsme-li ve stresu, uvádíme do nejistoty všechny kolem sebe. K horšímu měníme klima školy, atmosféru ve třídách. Někdy přitom skutečně stačí málo. Takže pár rad na snížení stresu.

 • Plňte si kalendář zkraje. Plánujte si nejnabitější dny začátkem týdne a postupně ubírejte. To, co by mělo byt hotové v pátek, by se mělo v kalendáři objevovat v úterý. A na pátek si neplánujte skoro nic. Plnění zkraje vám umožní držet kontrolu nad věcmi, které zaberou více času, než byste čekali. A nebudete tak muset pracovat do večera. Po vyřešení nejdůležitějších věcí se vám uvolní ruce na plnění věcí s nižší prioritou. 
 • Určete si předem čas, kdy skončíte, protože pracovat, dokud nebude hotovo, není efektivní. Snižuje se totiž motivace, a překonávat nechuť, protože se vám už nechce, to ubírá zbytečně energii.
 • Vyřizujte e-maily ve stanovený čas. Dejte si opakovaně v průběhu dne časy na jejich vyřizování a udělejte si z toho rutinu. 
 • Za splnění daného úkolu si plánujete drobné odměny, na které se můžete těšit. Dobré kafe, přečtení oblíbeného webu, dobrota ve školním bufetu apod. 
 • Zastavte se, nadechněte se a rozhlédněte se. Prozkoumejte, co vás nutí k tomu, abyste se zabývali krátkodobými cíli.
 • Ptejte se – dělám opravdu něco tak moc důležitého?
 • Přestaňte se stresovat věcmi, které opravdu nemůžete ovlivnit.
 • A permanentně konfrontujte styl, kterým svoji práci aktuálně děláte, se stylem, kterým ji dělat chcete. Nezapomeňte se ptát – Co to dělám? A hlavně - proč to dělám?

-------------------------------------------------

Učí u vás kvaška?

Pokud ano, dávejte si pozor. Bere totiž energii. Spoustu energie.

Přicházíte v dobré náladě do školy. Máte za sebou klidný spánek, své pohodové ranní kafe, cestou jste si užívali kvetoucích stromů, nasloucháte zpěvu ptáků. Zkrátka máte dobrou náladu a těšíte se do práce. Na děti, na kolegy. Vše vám dává smysl. Ve sborovně potkáte stejně naladěné kolegy. Vaše dobrá energie a dobrá nálada se komunikací s nimi násobí.
Vtom se otevírají dveře a vchází kolegyně kvaška. S otráveným obličejem, otrávená svou prací, otrávená dětmi, otrávená vašimi úsměvy a vaší dobrou náladou. A začíná kvasit. "Hrozné! Viděli jste? Slyšeli jste? To bude hrůza, až se to stane, až to bude. Kdo to vymyslel? K čemu to je?“
 „A viděli jste ten materiál u vchodu? To zas bude den. Řvou už od rána a nikdo mě nepozdravil. Ale mají se na co těšit, já jim ukážu, kdo je tady pánem.“

A vy pomalu ztrácíte dobrou náladu. Nasloucháte těm hrůzám, co má kvaška ve svém světě. Vaše kafe přestává mít tu dobrou chuť, váš úsměv mizí, pozitivní rozhovory s kolegy utichají. A kvaška kvasí na celou sborovnu a všichni jí to dovolí. A ona do vás sází jeden jed za druhým.

Lidem mizí úsměvy, jejich dobrá nálada a energie se ztrácí pod nánosem emočních sajrajtů nespokojené kolegyně.  A najednou zazvoní. Ze sborovny vychází dvacet kvašek. Otrávených, unavených již od první minuty, přesycených negativy kolegyně, která neví, co se sebou, a vše řeší tak, že jen šíří negativa kolem sebe a do každého odkládá své emoční smetí. A těchto dvacet kvašek jde mezi děti a předávají dál negativní náladu a vysílají signály, že to, co tu děláme, nemá smysl.

Opravdu dostane kvaška každého?

Ne. Jen toho, kdo jí to dovolí. Lidé si k vám dovolí pouze to, co jim dovolíte vy. A když kvašce dovolíte vše, tak si také vše dovolí. Je někdy těžké kvašku zastavit a říct jí STOP. Já to nechci poslouchat, mě to nezajímá. Říkáš to samé každý den a já nechci, abys mi kradla dobrou náladu. Je to těžké, zvlášť když v sobě máme, že musíme být za každou cenu slušní a naslouchat každému. 
Na našich seminářích hodně přemýšlíme a diskutujeme o tom, kam pustíme druhé (kolegy, rodiče).
Co jim ještě dovolíme a co už ne. Mluvíme o tom, jak nedovolit kvaškám změnit dobrou náladu a nenechat je ovládnout školu.

-------------------------------------------------

Pomsta

Ten jeho drzý, posměšný výraz. Ta arogance a unuděnost, co mu čiší z očí. Ta nechuť, co z něj sálá, když jde k tabuli s rukama v kapsách. To jeho pohupování na židli a pohled, který říká “K čemu mi to bude?!” Nejraději bych mu zakroutil krkem. Však počkej, jen co tě vyvolám...

 Znáte to? Čas od času se ve třídě vyskytne někdo, kdo nás vytáčí jen tím, že je a dýchá. A pokud se to stane, začne nám na něm vadit úplně všechno. Dotyčný nás potěší jen tehdy, když zůstane doma s chřipkou. A čím více nás štve, tím větší chuť máme se mu za ten pocit pomstít. Klasická přímá úměra.

Jako profíci však nejsme ve škole od toho, abychom se mstili. A pokud se nám to stane, je to naše selhání. Protože přestáváme být objektivní a jedinou snahou je něco vrátit. Pomstít se. Bohužel nás na tyto stavy nikdo nepřipravil. Nenaučil nás včas zastavit a zachytit nával pomsty. A tak se mnohdy naše nenálada a naše antipatie přenese do známky, do bodového hodnocení, do ukvapeného sebrání možnosti si něco opravit. To máš za to, jak se tváříš. To máš za ty drzé kecy. To máš za TO!

 

Když oba listujeme našimi učitelskými začátky, musíme přiznat, že se nám někdy podařilo vypadnout z role profíka a do známky a hodnocení jsme přilili kousek pomsty, který ovlivnil výsledek. Neuvědomili jsme si to, protože nás na to nikdo neupozornil, byli jsme v emocích nebo v časovém presu. A také jsme to zažili na sobě v rolích žáků. A bohužel jako učitelé ve stavu bezmoci sáhneme někdy zkratkovitě po tom, co jsme zažívali, co nám samotným vadilo. Proč? Protože tam nic jiného nemáme. A to je důvod, proč je tak důležité přemýšlet o tom, co děláme, co nám vadí, proč nám to vadí. A taky o tom, jak to udělat příště jinak. Jen tak můžeme růst, a to i na svých chybách, které si uvědomíme a změníme své chování a jednání. Nebo jen přemýšlení.
Jen pro zajímavost. Představte si, že sedíte na hodině s názvem “ŠVP”. Jak se budete cítit? Jak se budete tvářit? Co budete vysílat směrem k vyučujícímu? Co bude říkat výraz vaší tváře? S jakou půjdete k tabuli, když vás vyvolají? Jak bude vypadat vaše domácí příprava a s jakou energií se budete věnovat činnosti? :-)

-------------------------------------------------

Chyba

A ode dneška nesmíte padat! Protože padat, to je chyba! A chyby NESMÍTE dělat!
A od toho dne děti přestaly chodit...

 

Chyba je důležitou součástí lidské činnosti. Je to důležitý učící prvek. Když se učíme chodit, padání je klíčovou součástí tohoto procesu. Vymezuje balanc, vyvažuje tělo oproti gravitaci, nutí nás při chůzi volit právě takovou rychlost, abychom ji ještě ustáli.

Ve školách je chyba postrachem. Ve školách dokonce zakazujeme chyby dělat! Máme docela štěstí, že děti umí chodit, ještě než do školy přijdou a strach z chyby se jim vryje pod kůži. A pokud něco nezměníme, tento strach s námi zůstane celý život. Až do dospělosti. Kolik z nás umí na přednášce zvednout ruku a zeptat se přede všemi, co tím lektor myslel, když něčemu nerozumíme? Kolik z nás se umí před ostatními kolegy zeptat šéfa na poradě na upřesnění toho, co říkal, protože vlastně neví, co po mně chce? To přece nejde nevědět před ostatními. To  je trapné se zeptat. Ale na přednášky, na semináře a na porady přece chodíme proto, že něco nevíme, že se něco chceme naučit, nebo že něco nového chceme vymyslet a vytvořit. Ale to je přece trapné nevědět. 
Kde se ten strach z chyby bere? Příčina je v několika rovinách. 

Rodiče málo chválí za to, co dítě udělá dobře, protože je to samozřejmost. Zato když dítě udělá chybu, tak mu ji musíme omlátit o hlavu. Dítě se tak místo fixování toho, co je pozitivní, učí strachu z chyby a už od malička se učí chybě za každou cenu vyhnout. I za cenu fixlování nebo nedělání toho, u čeho chyba může vzniknout. Protože když něco nedělám, tak to nemůžu pokazit. 
Ve škole do dětí vkládáme instrukce, jak mají odpovídat, a pak to opakováním zafixujeme. Tedy když vím, co chce učitel slyšet, tak mu to řeknu a on mě za to pozitivně pochválí. Stávají se z nás mistři v odpovídání na to, co chce učitel slyšet. Ale v momentě, kdy učitel položí otázku a my nevíme, co chce ten druhý slyšet, jsme paralyzováni. Objeví se strach, že řeknu něco špatně. Tedy něco, co autorita nechce slyšet, nebo že se ztrapním před druhými, protože "Takto jsme to na tabuli neměli!" A toto s námi pak jde celý život. 
Největší ticho na našich seminářích nastává, když položíme otevřenou otázku, na kterou může být jakákoliv odpověď, a účastníci nevědí, co "chceme" slyšet. Někteří se na nás dokonce přestanou dívat. Co kdybychom je vyvolali.

Špatně pracujeme s chybou. Místo abychom ve školách děti učili, že chyba je součástí našich životů a učili je chybu najít, z chyby se poučit a příště to udělat JINAK, hledáme chyby za ně. Ty jim "otřískáme" o hlavy a zakážeme je dělat. Učíme strachu z chyby a zabíjíme možnost na své chybě a na práci s chybou růst. 
Schválně zkuste někoho z kolegů upozornit na chybu. Co se stane? Nejprve se na vás naštve a pak se začne obhajovat a vysvětlovat, proč chybu udělal a že za to vlastně nemůže. Připadá si nemožně, a ještě je na vás naštvaný. Přitom vy jste ho na chybu upozornili proto, aby si zdokonalil svou práci. A místo aby vám poděkoval za upozornění, tak začal bojovat, když stačilo jednoduše poděkovat a připomínku druhého vzít, nebo nevzít. A jak to máte vy, když vás někdo upozorní na chybu? 

Pojďme využít chybu jako výbornou a levnou didaktickou pomůcku. Učme děti chybu objevit, přijmout ji, poučit se z ní a vymyslet, co příště udělat jinak. A to všechno nechme dělat děti. Buďme průvodci tohoto procesu. Učme se pokládat otázku "A co příště uděláš jinak?", "Co změníš, abys chybu neopakoval?", "Co jsi se díky chybě naučil?". Neučme strachu z chyby. Učme se z chyby poučit pro příště. Učme druhé díky jejich chybě "chodit".

Schválně, kolik učitelů, když udělá na tabuli chybu a děti ji objeví, ocení, že ji objevily, a zeptá se: "Podle čeho jste ve třídě poznali, že jsem udělal chybu?", "Co mně poradíte, abych ji příště neudělal? Má někdo v sešitě stejnou chybu jako já na tabuli? Co s tím budeme dělat?". A konečně:  "Co ti pomohlo najit odvahu mě na tu chybu upozornit? To přece není jednoduché!"
A kolik učitelů řekne tu nejblbější výmluvu: "Udělal jsem ji schválně, protože jsem chtěl zjistit, jestli dáváte pozor...

-------------------------------------------------

Konflikt

Musíme učit, učit, učit! Pokřik, který se mnohdy nese sborovnou. Na jedné straně chceme naučit co nejvíce, na straně druhé se snažíme zabránit učení. Že je to nesmysl? Vezměte si například takovou samostatnost. Tedy umění si své věci řešit sám a spoléhat na sebe. Toto umění se však nikdo nenaučí čtením knih. Tyto věci musíte zažít. Je to učení děláním, je to učení prožitkem.

Jednou z věcí, kterou ve škole dítě zažije (a je to pro něj velmi důležité), je konflikt. Konflikt, střet názorů, pohledů je běžnou součástí života. Nejsme totiž stejní a tato nestejnost bude zákonitě konflikty přinášet. A co děláme? Konflikty zastavujeme a řešíme za děti. Proč? No protože nás samotné konflikty nikdo řešit neučil, konfliktům se vyhýbáme, konflikt bereme jako něco špatného. Konflikt dokonce může zařídit, že spolu učitelé půl roku nemluví, protože se pohádali kvůli prkotině a nedokázali konflikt vyřešit. A když to nedokázali učitelé, jak to potom můžeme chtít po dětech? Platí totiž jedna zásada. Nikdy nedělejte za děti to, co dokážou udělat ony samy. Připravte je na možnost přijít si na řešení, najít strategie domlouvání a řešení sporu. Je to jako s couváním v autě. Pokud za vás vždycky zacouvá automat, nikdy se nenaučíte couvat. Jestliže za vás všechno bude řešit dozor, třídní učitel, tak se to prostě nenaučíte.

K řešení konfliktů je potřeba několika dovedností:

 • Umět si naslouchat. Zjistit, co mi vlastně ten druhý říká, protože když ho nenechám domluvit, tak nemohu argumentovat. A to, že někoho vyslechnu, přece neznamená, že s jeho názorem souhlasím. A umíme to vůbec my učitelé? Jak často „típneme“ žáka, který říká něco, s čím nesouhlasíme, jak často to považujeme za drzost, místo abychom argumentovali a oni se od nás učili argumentovat?
 • Umění se ovládnout. To, že má někdo jiný názor, přece neznamená, že musím zuřit a soptit. Tím, že budu víc dupat a bouchat do stolu, nezvýším své argumentační schopnosti. Spíše o sobě vyšlu signál, jak (ne) dokážu řešit konfliktní situace.
 • Umění argumentovat. Jestliže na otázku –Proč- odpovíme –Proto-, co v takovém případě učíme? Zesměšnit, zastrašit a mít pravdu jen proto, že máme nějakou formu moci.
 • Umění uznat názor druhého. Názory každého jedince se vyvíjejí s věkem, množstvím informací a zkušeností. Umět změnit názor a říct, proč jsem ho změnil, to je báječná prevence proti rigiditě. Ti, co nedokážou změnit názor a trvají jen na jedné pravdě za všech okolností, se přestávají vyvíjet. A jestli něco děti před tabulí neberou, tak jsou to fosílie, které mají vždy pravdu. S neomylnými totiž nikdo nechce nic mít, protože chyba je vždy na tom druhém.

Naučme děti řešit konflikty. Naučme je přijímat názory druhých bez toho, že by s nimi museli hned souhlasit. A trénujme. Buďme průvodci konflikty, ukažme možné varianty řešení a nechejme děti řešit. Neřešme za ně. Budeme-li s dětmi častěji trénovat, jak řešit konflikt, ubude nám možná i konfliktů přímo ve sborovně.

-------------------------------------------------

Talent, inkluze a "zbytek"

Pozvánka na konferenci

Dostal jsem pozvánku, abych na konferenci pořádané krajským úřadem vystoupil v panelové diskuzi na téma „Práce s nadanými a talentovanými dětmi“.
„Nezvěte mě, víte, že budu zase říkat něco úplně jiného než ostatní, bude to průšvih,“ varoval jsem organizátory.


Ne, že bych měl něco proti nadaným a talentovaným dětem. Ne, že bychom se jim v naší škole nevěnovali. Jenže. Kolik procent skutečně nadaných a skutečně talentovaných dětí ve školách máme, když géniů jsou ve společnosti sotva desetiny procenta? A kolika dětí ve školách se týká takzvaná inkluze? V obou případech se jedná o kraje pověstné Gaussovy křivky, tedy do určité míry o extrémy. Tak kolik procent v tom případě tvoří ten zbytek?


Zauvažujme si nahlas. Kolikrát jste za poslední roky slyšeli slovo inkluze? Kolik inspektorů se ptá, jak pracujete s talentovanými žáky? Kolik konferencí pořádáme, kolik peněz investujeme a kolik energie věnujeme okrajům spektra. A kolik konferencí pořádáme, kolik peněz investujeme, kolik energie věnujeme tomu „zbytku“, spekulativním odhadem více než devadesáti procentům dětí? Vnímáme v sousloví základní škola ještě význam slova ZÁKLADNÍ?
Pro stromy často (nejen) ve školství nevidíme les. Vytáhneme detail, každou chvíli jiný, zaměříme se na něj a usuzujeme podle toho na (ne) kvalitu.


Cesta k úspěchu ale vede jinudy. Úspěšné pedagogické týmy ve školách s dobrou pověstí většinou umí do svých hodnot logicky zařadit i rozvoj všech dětí, aniž by to podmiňovali rozvojem jen těch nadaných a talentovaných. Úspěšné pedagogické týmy ve školách s dobrou pověstí většinou umí dobře pracovat s kýmkoliv, kdo projeví jen špetku talentu. Úspěšné pedagogické týmy ve školách s dobrou pověstí většinou dělají věci, které na sebe logicky navazují a vzájemně se podmiňují. Znám hodně takových škol. Ale neznám žádnou, která by skvěle pracovala s nadanými a talentovanými žáky, a při tom o ni nebyl zájem.

Á propos, když se ani poradny v mnoha konkrétních případech neshodnou, kdo je a kdo není nadaným a talentovaným žákem, kdo tedy má být tím soudcem? Zeptám se na té konferenci, bude na konci ledna. Mám se na něco zeptat i za Vás?

-------------------------------------------------

P roplujte  F pohodě 2019

Karel Opravil, Marek Tvrdoň

-------------------------------------------------

Hodina mezi psem a vlkem

Předvánoční období působí často jako jakýsi čas hibernace. Jsme sice při vědomí, ale trochu spíme. Je to zvláštní čas odkládání věcí na potom (hlavně těch důležitých), odkládání rozhovorů (hlavně těch důležitých) a neřešení problémů ve třídách, protože budou ty Vánoce, a tak až po Vánocích. Hodina mezi psem a vlkem, takový název dal jedné své sbírce básník Jan Skácel. Označil tak dobu mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Dobu, kterou je lépe zaspat. A pokud ji nezaspíte, je dobré složit báseň. Začátek prosince je takovou hodinou mezi psem a vlkem. Ve školách je to první ze dvou schizofrenních období (to druhé přichází na přelomu května a června). Začínáme uzavírat jeden rok, tentokrát kalendářní, ale dobře víme, že škola tím nekončí. Už v lednu znovu! Chceme končit úspěchem a mít, řečeno s Mistrem, uklizený dům i dvůr. A aby se to povedlo, musíme dřít. Dokončit prosinec, mít připravený leden. Ale Vánoce jsou všudypřítomné a svátky si nechce kazit nikdo. A tak váháme. Řešit, neřešit? Hodina mezi psem a vlkem.
Trpíme schizofrenií a zapomínáme na důležité věci. Tady jsou:

Únava

Prosinec je obdobím, kdy dochází k rapidnímu poklesu skupinové energie. Chybí sluneční světlo, chybí vůbec světlo. Proto není úplně nejvhodnější šetřit na osvětlení ve třídách, protože dochází ke skupinovému útlumu třídy. Zvláště pokud používáme dataprojektory a patříme mezi „blikače“.
Je proto zvláště v tomto období důležité myslet na regeneraci sil a skutečně si regeneraci plánovat. Tak, aby bylo jasné, že tento týden mám tolik a tolik hodin, kdy nejen můžu vypnout, ale i dělat věci, které mě nabíjejí.
V prosinci navíc už bývá víc než zřetelné, jak dobře jsme pracovali v přípravném týdnu. A jak důslední jsme byli při uvádění svých záměrů do praxe. Můžeme se opájet pocitem úspěchu. Anebo taky tonout v těžkých depresích. To pokud vidíme, že to, co jsme chtěli dělat jinak, buď nefunguje vůbec, nebo ne tak, jak jsme si představovali. V takových případech totiž už moc dobře víme, že během školního roku se věci mění mnohem hůř, a hledáme pomoc všude kolem sebe.

Úspěch

V tomto období máme velkou potřebu zažívat úspěch. Všichni. Dokončuje se spousta projektů, přicházejí testy, písemky, zkoušení a hodnocení od učitelů a pedagogických rad. A zatraceně potřebujeme slyšet, že jsme úspěšní. Ředitelé od zřizovatele, kantoři od ředitelů a děti od kantorů. A jestliže některý z těchto stupňů přestane plnit svou roli, tok úspěchu se zastaví, nebo přinejmenším zpomalí. Mnoho žáků a studentů nezvládá to školní, nemají prostě dobré známky. Je proto důležité ocenit i úspěch, kterého dosahují jinde. Je proto moc důležitá pochvala za to, že dodržují pravidla, že nabídli pomoc s odnosem atlasů, že pustili do dveří. Zkrátka je důležité oceňovat i za takzvaně „samozřejmé věci“. Proč je chválit za samozřejmost? A vy nemáte rádi pochvalu od zřizovatele, že věci máte v pořádku, i když za ně odpovídáte a je samozřejmé, že je budete mít v pořádku? Vy nemáte rádi pochvalu od ředitele, že vaše hodiny jsou fajn a děti baví? Schopnost podívat se na věc jinýma očima, třeba právě očima druhé strany, je cosi, co může pomáhat k úspěchu v životě. Hodně často a hodně rychle se nám totiž v ředitelském křesle nebo za učitelskou katedrou může stát, že zapomínáme, jaké to bylo, než jsme se stali řediteli, učiteli. A díváme se na vše jen jedním úhlem pohledu.

Dotažení

Předvánoční období je časem dotahování. Projektů, věcí na kalendářní rok, ekonomických věcí a průšvihů, které se staly v první polovině školního roku. S únavou přichází chuť je odložit. Ale nechystáme si tak časovanou bombu na leden? Hned po svátcích? Nevyhodíme si tak náš relax po Vánocích do povětří hned během prvního dne ve škole

Plánování

Leden, to je vlastně takový přípravný týden. Proto bychom se na něj měli stejně připravit. Jednak po vánočních svátcích bude učitelský tým trochu v útlumu a rozjezd bude proto pomalejší. A také žáci zapomenou na mnohá pravidla, která jsme tak pracně od září nastavovali a budeme muset začít tak trochu znovu. A lépe! Tak hodně štěstí.

-------------------------------------------------

Sborovna a osmáci

Těšíte se do školy? Do ředitelny? Do sborovny? Do třídy? Do hodiny? Ano? Co vás motivuje? Co vám dává smysl a pomáhá vám těšit se? Víte to? Pokud ano, patříte mezi šťastlivce, kteří nemusí svádět každodenní souboj, aby přemohli nechuť jít do práce. Šetříte tím velké množství energie. Umíte o těchto věcech přemýšlet sami směrem k sobě, a existuje velká pravděpodobnost, že podobně přemýšlíte i směrem k druhým.
Neboli - pokud Vás baví to, co ve škole děláte, bude to s největší pravděpodobností s vámi bavit i druhé. Že nejste ve škole, abyste děti bavili? Že tam jste proto, abyste učili? Fajn. Srovnejme to s poradou, na kterou musíte. Která vám nedává smysl. Nikdo vám nevysvětlil, proč vlastně je a k čemu má sloužit. Co na té poradě uděláte? Odpojíte se od společného dění a řešíte si svoje. Sledujete hodiny na zdi a říkáte si, kdy už to skončí a vy budete moci jít domů.

Úplně stejně se chovají děti v hodinách, které jim nedávají smysl, ve kterých neví, proč a k čemu v nich sedí. Sledují hodiny na zdi a říkají si, kdy už zazvoní. „No to je vážně drzost! V mých hodinách sledovat hodiny a nudit se! A drzost musím potrestat.“ A kruh se uzavírá. Pokud trestám druhé, trestám i sám sebe. Minimálně tím, že plýtvám energii na negativní emoce. A často křičím i na ty, kteří si křik nezaslouží. Co pak udělají ti, kteří mně dosud jako kantorovi ještě fandili? Odpojí se, protože jim to přestává dávat smysl.

Jsme stejní jako děti. Jen na to zapomínáme. Což je škoda. Přes sebe samé můžeme totiž snadněji pochopit druhé. Nebudeme po nich vyžadovat to, co sami neumíme. Nebo si aspoň uvědomíme, že to, co po nich chceme, není jednoduché.
Navzdory tomu se sborovna často chová jako třída osmáků. Mnozí ředitelé by dodali, že ještě hůře.

Českým učitelům často chybí pozitivní vzor. Proto učí tak, jak kdysi jiní učili je. Zaměřují se převážně na práci s chybou žáka, na to, co se žákovi nepodařilo, a snaží se docílit nápravy. Tento permanentní kontakt s chybou je ale demotivující. Pro obě strany. Spousta učitelů má přitom podobný vzor výuky vyzkoušený sama na sobě, protože si jím prošli jako žáci. Sami by chtěli učit jinak, ale často se bojí, že při jiném způsobu výuky si neudrží autoritu.

Motivace a demotivace

Jak často jdeme do školy motivovaní a jak často demotivovaní?
Jak často jdeme do hodin motivovaní a jak často demotivovaní?
Jak často jako demotivovaní chceme motivovanou třídu? Jde to vůbec?
Motivace učitele a motivace dětí jsou spojené nádoby. Když není jedno, nebude ani druhé. A pokud chceme měnit jiné, je dobré začít od sebe.
Těšíte se do školy?

-------------------------------------------------

 Motivující třídní kniha?

Co je pro učitele nejdůležitější po vstupu do třídy? Děti? To, jak se mají? To, jak se cítí? NE, je to TŘÍDNÍ KNIHA (lhostejno, zda elektronická nebo papírová). To je ta modla, za kterou jsem přišel. Ostatní mě zajímá, až se s třídnicí dostatečně pomazlím…
Jistě, třídní kniha je důležitá, ale není nejdůležitější.

Ve škole je nejdůležitější mít s lidmi dobrý VZTAH. Proč? Protože naše moc končí u hlavy dětí. Máme stoprocentní moc v tom, co jim k té hlavě dopravíme. Ale nemáme žádnou moc v tom, jestli si děti to, co jsme jim k jejich hlavě dopravili, do ní také skutečně pustí.
„Dobrý den, posaďte se, minule jsme skončili…, takže stránka 68 a jedeme!“ – „Dobrý den, jak se máte? Co je u vás nového? Byli jste o víkendu někde na výletě?“ Kolik vašich učitelů začíná hodinu prvním a kolik druhým způsobem?
A od koho si nejvíc bereme? Od toho, koho vnímáme jako férového, od toho, kdo se o nás zajímá, od toho, kdo dokáže vnímat, že už jsme unavení, smutní nebo nadšení, zkrátka od toho, kdo k nám má vztah a my máme vztah k němu?
Odpovědět není těžké. Proto je práce na vztazích tak důležitou činností učitele. Zvyšuje totiž efektivitu výuky. Vztah podporuje vnitřní motivaci. A ta je mnohem silnější a trvalejší než motivace vnější, tedy motivace odměnou, trestem, hrozbou, známkami a poznámkami.

Bez vztahu k dětem a bez toho, aniž bychom viděli SMYSL toho, co děti dělají, přestáváme učit a jen probíráme. Přestáváme být UČITELI a stáváme se PROBÍRAČI. Mezi “Už jsi naučil?” a “Už jsi probral?” je totiž sakra rozdíl. Nemluvě o nejvyšší metě – Už jste se společně naučili? Je skoro jedno, co se děti učí. Ale není jedno, PROČ a JAK se to učí.

Děláte dobrou školu, ale permanentně ve svém týmu narážíte na lidi, kteří nechtějí nebo neumí? Nevěnujte jim svoji energii, nezměníte je. Pošlete na náš seminář lidi, kteří společně s vámi vyprávějí příběh vaší školy. Takoví lidé musí uvnitř svých škol svádět permanentní souboj s „okopávači kotníků“, a to je vysilující. Nechte je ubezpečit se, že nejsou tak jiní, jak se je někdy snaží přesvědčit jejich okolí. Pošlete na náš seminář apoštoly vašich příběhů, vašich hodnot, pomůže to i vám.

-------------------------------------------------

Pedagogická rada aneb další školní fosilie

Stěrače stírají!”
“To mi nemusíte hlásit, to přece vidím”.
Známá filmová hláška poukazuje na nesmyslné hlášení toho, co je zcela zjevné. A většina diváků se směje právě nesmyslnosti takového hlášení.
„4.B má 28 žáků, z toho 12 chlapců a 16 dívek.“
Další nesmyslná hláška toho, co je zjevné a v podstatě k ničemu. Neděje se to však ve filmu, je to častá hláška na pedagogických radách, které se vedou “fosilní” formou. Tedy tak, jak se to dělo vždy, aniž víme proč, aniž nám to k něčemu je, aniž to někomu dává smysl. Hlavně když je nuda a trvá to co nejdéle… To už se ale směje málokdo.
A nikdo neřekne:
„To mi nemusíte hlásit, to přece vím.“
Pedagogická rada je povinnou součástí školního života. Nikde však není řečeno, jak má vypadat, co se na ní má dít. Díky tomu se sice dělá, ale jediným výsledkem je, že během pár hodin zestárneme u informací, o kterých víme, že jsou nám a všem ostatním úplně k ničemu. Že často nabízí jen informace, které si můžeme kdykoliv vyhledat třeba ve společných podkladech školy. Ano, je to další fosilie školství z doby kamenné. 
Pedagogické rady se nejde zbavit. Musí být a hotovo. Proto se často stává formální záležitostí, která prudí a krade lidem čas.  Pojďme to změnit.
Cokoliv ve škole děláme, by mělo pomáhat, mít smysl a pokud možno i bavit. Ano, i pedagogická rada.
Dejte jasný časový limit. Pedagogická rada trvající déle než 90 minut je trápení všech přítomných. Každý by proto měl mít k dispozici časový limit, ve kterém může mluvit o své třídě. Doporučujeme délku od tří do pěti minut. Spíš minuty tři, protože účastníky nutí říct opravdu to podstatné. A nedává prostor „kecálkům“ a „nevymáčknutelným“, aby zbytečně kradli čas ostatním. Časový limit zároveň vyžaduje pečlivější přípravu. Tři minuty odpočítávejte tak, aby čas všichni viděli (třeba na zdi přes dataprojektor, nebo na interaktivní tabuli).
Pořadí tříd se určuje losem. Pokud jedete  klasickou fosilní formou, většina druhého stupně totiž u třetí třídy již spokojeně chrupká (obráceně to platí taktéž). A když nevyužijete los, určujte pořadí tak, aby nikdo nevěděl, kdy přijde na řadu. Zvýší to pozornost přítomných.
Opět platí zásada, že zprávy mají mít smysl, mají pomáhat a mají bavit. Je na každém učiteli, jakou formu svého projevu zvolí. Učitelé by ale měli držet osnovu:

 • V čem jsme se od minule posunuli, co se třídě jako celku podařilo?
 • V čem potřebuji jako třídní učitel pomoci od všech, kteří ve třídě učí?
 • Různé. Poselství o třídě směrem k rodičům, na co se připravit v následujících dnech, jaká případná rizika se mohou objevit v následném období apod.

Při sdělování informací o třídě by se měli všichni držet dvou linií.

První linie

 • Pomůže má informace o třídě žákům dané třídy? ANO – mluv. NE – proč ji chceš říct? K čemu nám informace bude? Není vhodnější ji prostě jen zapsat do společného prostoru, kam mají přístup všichni vyučující?
 • Pomůže má informace o jednotlivci tomu konkrétnímu jednotlivci? ANO – mluv. NE – proč ji chceš říct? K čemu nám informace bude? Není vhodnější ji prostě jen zapsat do společného prostoru, kam mají přístup všichni vyučující?
 • Pomůže má informace kolegům, kteří ve třídě učí, suplují? ANO – mluv. NE – proč ji chceš říct? K čemu nám informace bude? Není vhodnější ji prostě jen zapsat do společného prostoru, kam mají přístup všichni vyučující?

Druhá linie

 • Informace ke klimatu třídy – změny, rizika, žádosti o kolektivní pomoc.
 • Informace o extrémech – o žácích ohrožujících sebe i druhé, žádost o kolektivní pomoc.
 • Informace o extrémech – o rodičích ohrožujících svoje děti, ohrožujících druhé děti, ohrožujících zaměstnance, ohrožujících jméno školy.

Zvažte, zda je skutečně nutné, abyste každou pedagogickou radu vedli sami nebo aby ji vždy vedli vaši zástupci. Co se pak může stát? Vedeme pedagogickou radu, držíme její linii, snažíme se přispívat do diskuse, to prostě není v silách jednoho člověka. Když se ve vedení pedagogické rady střídají i jiní lidé, uvědomí si, jak náročná činnost to je, budou se víc respektovat, zvýší to sounáležitost týmu.
První nefosilní pedagogická rada vyvolá většinou obavu, ale v momentě, kdy lidé zjistí, že šetří čas, energii a dává jim to smysl, dojde k rychlému posunu. A budete možná překvapeni, jak dokážou někteří tvořivě a smysluplně využít své tři minuty. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se to podařilo.

-------------------------------------------------

Třídní schůzky jako horor?

Vyrážím ze své kanceláře, na stole nechávám hromadu nedokončených úkolů a probodávající šéfův pohled. Příliš se mi nechce, ale vyrážím. Usedám do auta a proplétám se odpolední špičkou. Jsem nervózní, čas neúprosně utíká. Přijíždím na místo určení. Dvacet minut hledám zoufale místo na zaparkování a vybíhám po schodech do osvětlené budovy. Udýchaně dosedám na tvrdou lavici. Stihl jsem to. Jsem tu včas.
Přichází paní a začíná mi nadávat za cizí děti. Proč jsem raději nezůstal doma?!
Horor? Ne. Poměrně častý průběh běžných třídních schůzek, které se odehrávají tak, jako vždycky. Letos, loni, před deseti lety. Pořád stejně, stereotypně, neúčelně.
Pokud to chceme změnit, musíme si položit známou otázku PROČ? Proč třídní schůzky děláme? Co je jejich cílem? Chceme mluvit k rodičům, nebo s rodiči? Říkáme něco nového než to, co už mají děti v žákovských knížkách? Ať už první třídní schůzky děláme během září nebo třeba mnohem později, měli by z těchto schůzek rodiče odcházet spokojení, že si pro své dítě vybrali právě naši školu. Třídní schůzky jim tudíž musí dávat smysl. Nebo jste si nikdy jako rodiče dětí neříkali, proč Vás vlastně do té školy zvali? A k čemu ta schůzka byla? Neměli jste pocit, že si škola neváží Vašeho času?
Víme, jestli čas, který jsme zvolili, vyhovuje většině rodičů, nebo jsme prostě rozhodli? A co konec? Znají rodiče konec schůzek? A známe ho my? Mohou si rodiče plánovat aktivity po třídních schůzkách, nebo musí volit mezi nejít a nestihnout? V 5.A pracuje většina rodičů na úřadech. Přesto schůzky začínají ve středu v 15 hodin. A představte si, že skoro nikdo nepřišel! Strašné. Nemají o své děti zájem. Opravdu? A co nového se rodiče dozví? Budou ty informace stát za průjezd dopravní špičkou a hledání místa na zaparkování?
Čiší ze schůzek hlavní motto školy? Využijeme schůzky k prodání naší vize? Víme, co má zaznít ve všech třídách? A máme jistotu, že to zazní? Mají začínající učitelé možnost požádat o pomoc, aby ve třídě nebyli sami.
A co pozvánka na schůzky? Je z ní cítit, že o Vás, rodiče, stojíme, že se chceme pochlubit tím, co vaše děti dokázaly, nebo je to lakonická věta typu dne XY se pořádají třídní schůzky a hotovo? Proč mě do té školy zvou? Protože si umanuli, že mě připraví o čas? Jo, aha, oni chtějí, abych viděl novou třídní. Chtějí, abych si poslechl, proč příští měsíc někam pojedou. Pochlubit se tím, co už od září zvládli. A říkají, že do 17.00 budu zase doma? Tak to jo, to já teda přijdu! A co když se nám místo oficiálního textu, který je ve všech školách (skoro) stejný, podaří poslat pozvánku, pod kterou není podepsaný učitel, ale konkrétní dítě? „Mamko, taťko, bude rodičák, prosím, udělejte si čas. Máme novou třídní, chce se vám představit. A taky hodně nových děcek ve třídě, proto pojedeme na dva dny ze školy jinam, abychom se víc poznali. Jo, a skoro sami, s malou pomocí třídní, jsme si upravili třídu, cítíme se v ní docela příjemně. Jste zvědaví? Začínáme ve čtvrtek v 16.00, končíme nejpozději v 17.00. Budu moc rád (a), když přijdete.“
Jsou to otravné otázky, které tady klademe, že?  Pokud si je ale nebudeme pokládat, budou pro rodiče otravné třídní schůzky a oni na ně nebudou mít důvod chodit. Ne proto, že nemají zájem o své děti, ale protože jim nebudou dávat smysl. Hodně štěstí při podzimních třídních a smysluplných schůzkách.

-------------------------------------------------

Pošťuchování

Jedna z věcí, kterou během našich seminářů děláme, je občasné pošťuchování. Cílem není ublížit, nebo zesměšnit. Cílem je vyvolat emoce (ty dodávají energii), podívat se na věc z jiného úhlu, zastavit se a zamyslet. Naše pošťuchování některé nadchne, jiné naštve. Hodnoty, do kterých se lidé při takovém pošťuchování dostanou, nejsou přitom tím nejdůležitějším. Klíčové je, aby si po prvotním návalu emocí co nejdříve položili otázku PROČ? Proč mě to nadchlo? Proč mě to naštvalo? Najít odpověď na tyto otázky totiž často znamená najít nový směr, kterým se mohu vydat vpřed.
Tak pojďme pošťuchovat.do je tady klient?
Kdo je při Vaší práci Váš klient? Jsou to děti nebo rodiče? 
Když se takto ptáme na živých seminářích, často slyšíme: „No přece děti, o které se staráme!" Ale je to opravdu tak???
Občas slyšíme: „Rodiče!". Ale je to opravdu tak???
Tak kdo???
Podívejme se na celou věc jako na škálu. Na jednom jejím konci je DÍTĚ a na druhém konci je RODIČ. A Vy a Vaše škola se můžete umísti mezi tyto dva body podle toho, jak to cítíte, vnímáte. Důležité je ale zeptat se: „ PROČ to tak máme? A vyhovuje nám to?
Škála jsme hodně blízko k DÍTĚ znamená:
Dítě je klient, a tak na něj zaměřujeme pozornost.
Tvoříme pravidla převážně pro něj.
Víme přesně, co potřebuje, a to mu poskytujeme.
Škála jsme hodně blízko k RODIČ znamená:
Rodič je ten mocný, ten, co určuje pravidla, ten, komu se musíme zalíbit.
Musíme splnit každé jeho přání, i kdyby to byla blbost, přece ho nemůžeme naštvat. Ano, může to trochu ublížit jeho dítěti, ale když to chce...
S rodičem nemůžeme jít do konfliktu, co kdyby si stěžoval, co kdyby na nás křičel.
Tak co? Kde jste se umístili? A jste naštvaní, co si to dovolujeme, nebo nadšení a říkáte si: Safra, z téhle stránky mě nenapadlo se na to podívat? Anebo zvažujete, jestli se kousek neposunout. Ať už jedním, nebo druhým směrem, protože chcete komunikovat s oběma stranami.  

-------------------------------------------------

Rigidita? Rigidita!

Nutíte děti linkovat v sešitech okraje? Proč?
Je důležitější matematika, nebo občanská výuka? Proč?
Vyvoláte jednoho človíčka k tabuli a 25 dalších necháte po celou dobu se nudit. Proč?
Důležitá je zejména kázeň. Mluví, jen když je tázán. Proč?
Chceme tvořiče, nebo plniče? Proč?
Proč? Proč? Proč?
V současné společensko-ekonomické situaci je budoucnost naprosto nepředvídatelná. Tato nepředvídatelnost vyžaduje maximální adaptabilitu. Proti této potřebě adaptability jde, bohužel, velmi často rigidita. Zejména pokud neznáme odpověďi na PROČ. Díky tomu si pod výkonem nepředstavujeme výsledek a efektivitu, ale to, že si školu odsedíme od zvonění do zvonění. Utratíme čas, který je k dispozici, a máme pocit, že to je to ono. To je ta práce. Prostě si odsedím hodinu (hodiny) a přežiju do konce vyučování. A jak je to v naší škole? V našich hodinách? Sledujeme efektivitu? Sledujeme vůbec něco? Neučí škola budoucí pracovníky, že je v pořádku si práci jen odsedět? Neefektivně?
Blíží se čtvrtá průmyslová revoluce. Díky ní nás čeká robotizace a zavádění umělé inteligence. Díky tomu bude muset 40% zaměstnanců opustit svou profesi. Uspějí ti, kteří budou umět s roboty spolupracovat, případně budou umět to, co roboti umět nebudou. Pro co tedy děti připravujeme? Víme to? A nestřílíme vedle? Není to jen naše představa, naše přání, naše rigidita?
Podle Michala Šebka končí čas specialistů a začíná čas generalistů, kteří budou vědět od každého něco a zbytek si doplní prostřednictvím stále dokonalejší technologie. Je nezbytné, aby školy učily děti komunikovat, spolupracovat a učily je samostatně se učit. Generace současných dětí už bude potřebovat znát základní zákonitosti a principy komunikace v sociálním světě. Umět se rychle rozhodovat a orientovat. A to na základě kritického myšlení. Jen tak se naučí předvídat dopady svých rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Je důležité, aby děti znaly samy sebe, uměly sebekriticky vnímat své problémy a dokázaly je samy řešit.
Co s tím? Zavedeme speciální předmět? Přidáme další hodiny? Rigidní? A proč? Co je důležitější? Matematika, nebo občanská výchova? Nalinkované, nebo nenalinkované okraje? A proč?

-------------------------------------------------

Kouzelná otázka

Jako ředitelky a ředitelé musíme často spojovat nespojitelné. Lhostejno, jestli je to v rámci jedné chodby, několika pater, nebo několika budov. Ale když se nám to podaří, je to úžasné.
K tomu, aby se nám to dařilo, může často pomoci kouzelná otázka. Která? Ne, není to formulka „Abraka dabra“, i když i ta by se nám občas hodila. Je to otázka „JAK VÁM MOHU POMOCI?“
Nabídka pomoci většinou odzbrojuje. Na toho, kdo nám pomoc nabízí, se totiž neumíme moc zlobit. Proto si ji jako manažeři školy, kteří jste odpovědni za vše, co se v budově školy děje (je to děsivé, ale opravdu za vše), co nejdříve osvojte a využívejte její sílu.

Tato otázka se dá použít v několika rovinách.

Jako nabídka pomoci týmu, jehož jsme součástí a v němž si každý nedovolí přidělit šéfovi část jeho dílu, který na konci složí funkční celek. V těchto případech dáváte týmu najevo, že jste na jedné lodi, že funkce šéfa jde na chvíli stranou a jste rovnocenný člen pracovního týmu. Tedy více kolega než šéf.
Jak Vám mohu pomoci, abychom to stihli v termínu?
Jak Vám mohu pomoci, abychom měli všichni stejné informace?
Jak Vám mohu pomoci jako kolega a jak jako šéf?

Jako otázka, ve které zjišťujeme a také se s její pomocí ujišťujeme, co po nás ten druhý vlastně chce.
Rodič: „Já nesouhlasím s dvojkou z matematiky!“ „A jak Vám mohu pomoci?“ A nechejte na rodiči, ať Vám dá informaci, co vlastně chce. Chce přepsat známku? Chce komisionální přezkoušení? Chce Vám to jen říct, protože manželka mu řekla, ať to řekne? Nevíme, dokud nám neodpoví.
Učitel: „Ta 7.A je hrozná!“ „A jak Vám mohu pomoci?“ Chce si jen postěžovat a ulevit? Chce, abych se přišel podívat do hodiny a pak si o tom popovídal? Proč vlastně mi to říká? A co ode mne očekává?

Jako otázka, kterou vytýkáme něco, co nám vadí, a současně necháváme tomu druhému možnost to vyřešit.
„Můžu Vám nějak pomoci, abyste do hodiny chodila hned po zazvonění?“
„Můžu Vám nějak pomoci, abyste v době, kdy máte dozor, byla na chodbě, nepsala SMS a sledovala děti?“
„Můžu Vám nějak pomoci, aby Vaše jednání s rodiči nekončilo hádkou a vzájemným osočováním?“

Při jednání s druhými se držte tří zásad.
Buďte dostatečně dlouho líní. To Vám umožní nechat „makat“ i druhou stranu. Řešte společně, ne za ně.
Buďte dostatečně dlouho nechápaví. To Vám umožní klást otázky. A v dobře položené otázce je mnohdy skryta odpověď. A pozor na to, když je Vám někdy něco hned jasné, aniž se druhého zeptáte. Často si totiž vytvoříme ve své hlavě příběh o tom druhém a reagujeme na něj, jako by ho ten druhý žil. Ale je to jen náš příběh a naše konstrukce o druhém v naší hlavě. A to je častý zdroj nedorozumění a konfliktů.
Nebojte se ticha. Ticho je úžasný komunikační nástroj, a když ho necháte „zaznít“, může hodně podpořit rozhovor. Položte otázku a nechejte zaznít ticho. Čekejte na odpověď. Až Vám to opravdu přijde dlouhé, položte druhou otázku „Rozuměli jste otázce?“ a nechejte opět zaznít ticho. Ve školství máme často hloupý zvyk mluvit hned za druhé, případně je nenechat domluvit. My přece víme, jak je to dobře.
Otázka na závěr: „Můžeme Vám nějak pomoci?“

-------------------------------------------------

Nic neměňte, jen méně křičte

Pokud najdeme odvahu zeptat se žáků ve svých třídách, co jako učitelé máme a nemáme dělat, aby se žáci ve škole cítili dobře a dobře se jim pracovalo, můžeme se dočkat roztodivných odpovědí. My jsme v té naší škole tu odvahu v minulém školním roce našli a během prvního zářijového týdne jsme se žáků, s výjimkou těch (nej) mladších, skutečně zeptali. A potěšilo nás, že poměrně časté byly vzkazy, abychom toho příliš neměnili. Ale všechno pochopitelně růžové není, takže jsme získali i cenný a reprezentativní vzorek vzkazů, co na nás žákům nejvíc vadí. „Když jako učitelé křičíte. A když třeba občas porušíte dohodnutá pravidla.“ „Děkujeme, že jste byli odvážní a nebáli se nám napsat. Děkujeme za vaše názory, budeme s nimi pracovat,“ slíbili jsme žákům a o jejich nejčastějších požadavcích jsme napsali článek na školní web. I proto, aby viděli, že když nám něco sdělí, věnujeme tomu pozornost. V pololetí jsme se znovu zeptali, jestli ještě pořád křičíme a jestli ještě občas porušujeme dohodnutá pravidla. Potěšilo nás, že většina žáků ocenila výrazný posun. A co nás potěšilo ještě? Nikdo z žáků si přes anonymní hodnotící lístek „nevyřizoval účty“ s vyučujícími. I to může být částečná odpověď na názory, které čas od času (nejen) v naší škole slyšíme, totiž že žákům dáváme až příliš prostoru, až příliš se jich ptáme. Jen tam, kde fungují vztahy, může totiž dlouhodobě fungovat také výkon.
A letos v září jsme za žáky přišli s dalším dotazem. „Co dělá dobrého učitele skvělým?“ Inspiroval nás k tomu americký učitel a výzkumník Azul Terronez. Ve Spojených státech položil tuto otázku dvaceti šesti tisícům žáků. Co se dozvěděl? Také o tom je náš nový e-book. Stáhnout si ho můžete ZDE.
Už jsme to napsali. Jen tam, kde fungují vztahy, může dlouhodobě fungovat také výkon. Výkon, výkon, výkon. Bez ohledu na cokoliv. Jeďme, plňme na 150 %. Ale proč? Tlak na výkon. Jedna z věcí, kterou jsme si jako dospěláci na sebe ušili. Více, lépe, ale víme vůbec PROČ a k čemu? K čemu jsou nám nacpané osnovy předmětů, když děti nestíhají? K čemu jsou učebnice plné informací, které děti využijí jen ve škole? A pak už nikde. K čemu jsou vize školy, které nepočítají s dětmi, které sedí v lavicích? K čemu jsou plány, které jsou tak náročné, že je nejsou schopni splnit ani kolegové ve sborovně, natož pak děti?
Představte si školu jako obchod s obuví. Vstoupíte do něj, protože musíte. Nikdo se vás nezeptal, jestli chcete nebo nechcete. Prostě Vám přikázali - běžte si koupit boty a hotovo. A vy jste v obchodě. Prodavač se na Vás podívá, a aniž Vám změří velikost nohy, tak vám začne cpát malé boty, které tlačí, které nejsou pohodlné. Ve kterých šest hodin vydržíte s nasazením všech sil a poslední tři hodiny už nevíte, jak si stoupnout, jak se pohnout, aby Vás to nebolelo. A prodavači se střídají a nedbají, že Vás bota tlačí, že už nemůžete. Je jim jedno, že už neposloucháte, co říkají, protože jediným Vaším přáním je - SUNDAT si boty! A druhý den tam musíte znovu, a znovu. Od pondělí do pátku Vám na víc a víc bolavé nohy dávají další boty, které nesedí, které tlačí, které se Vám nelíbí, ale vy musíte. A ještě se Vás ptají - Cože? Vás nakupování bot nebaví? No to jste ale špatní. Jak to, že se pod stolem zouváte? Takže tyhle boty si budete doma zkoušet za domácí úkol. Proč? Protože jsem řekl.
Jak často zjišťujeme u dětí ve třídě, jak velké mají nohy? Jak jim sedí to, co vytahujeme z regálů a nutíme jim bez ohledu na to, jak to chtějí, jak to potřebují. Že jsou malé? Že neví, co je pro ně dobré? A jak to víme? Kde bereme to drzé dospělácké přesvědčení, že víme vždycky všechno, aniž se zeptáme? Že to tak s námi dělali rodiče? Že to tak s námi dělali učitelé, kteří nás učili? Takže to vracíme? A k čemu to je? K čemu je vytvářet ve třídách jediné přání - zout se a už nikdy více?
„Dobrý den, posaďte se!“ Dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule přestali. Takže učebnice…“ To je jedna možnost. A teď druhá. „Dobrý den. Co je u vás nového? Jak se máte? Ti naši čutálisti to zase projeli. O víkendu bylo hezky, byli jste se někde projet na kole? Super, tak ať nám počasí vydrží. Jsme „redy“? Můžeme začít?“ Kolik vašich učitelů začíná hodinu prvním a kolik druhým nebo nějakým podobným způsobem? Kterých je víc? Víte to? A vědí vaši lidé, že je to pro vás důležité? Zajímáme se jako prodavači o obuv svého týmu? A zajímá se náš tým o boty našich žáků?
Základní pravidla pro prodavače v obchodech Baťa byla:

 • Usměj se
 • Zjisti potřeby
 • Změř
 • Nabídni a buď po celou dobu průvodce
 • Nebuď naštvaný, když dnes nekoupí
 • Usměj se

Buďme průvodci a nenuťme dětem malé boty jen proto, že je to pohodlnější pro prodavače, že jsme si to napsali do ŠVP, jen proto, že musíme. Že je to v osnovách, že je to…

-------------------------------------------------

Září je od slova zářit

Září je od slova zářit. A také je to adaptační měsíc. Adaptují se všichni. A na všechno. Na prostor, na lidi. A úplně nejvíc na pravidla. A ředitelé i učitelé ve třídách jsou při té adaptaci hlavní rozhodčí. Hra se bude odvíjet podle toho, jak oni pískají. Záleží na ředitelích a na učitelích, jestli budou pískat auty, jestli budou pískat fauly, jestli jednoznačně vydefinují hranice hřiště. A je potřeba se připravit na to, že speciálně na začátku září si někteří jedinci otestují, jaké je to vyběhnout mimo hřiště nebo udělat faul.

Adaptace na prostor

Nové třídy, nově vybavená učebna, nebo třeba i jiné patro, do kterého se třída ve srovnání s minulým školním rokem musela přesunout.

Adaptace na pravidla

Pravidla nová, pravidla změněná. Pravidla, která v minulém školním roce platila, ale teď už neplatí. Třeba jen proto, že se prostě překonala.

Adaptace na lidi

Adaptace na nové učitele. Buď na ty, kteří jsou ve škole úplně noví, nebo na ty, kteří sice už ve škole byli, ale mě jako žáka ještě neučili.

 Přiznávám, že právě adaptaci na lidi považuji ze všech zmíněných za nejdůležitější. Třída byla zvyklá na nějaký styl výuky, na něco byli zvyklí rodiče. Proto vždycky už dlouho před začátkem školního roku přemýšlím, jak to udělat, aby ta změna byla co nejméně markantní. A aby lidé, kteří do školy přicházejí, drželi styl výuky, který je pro školu typický. Co mně v tom pomáhá?

 • Přípravný týden. Dny před začátkem školy nevěnujeme výzdobě oken, ale stylu výuky.
 • Pedagogické dílničky zaměřené právě na to, jak učit.

Začínajícím i nově příchozím učitelům je dobré říct tři věci:

a) Žádná otázka není hloupá
b) Když nevíte, nebojte se zeptat.
c) Nabídněte nám svůj pohled. Jste noví, dost možná, že uvidíte něco, co my už schopni vidět nejsme nebo vidíme obtížněji.

Stejně jako na učitelský sbor bychom (nejen) v září měli myslet na nepedagogické pracovníky. Pokud nebudou držet náš směr, mohou nám naši práci kazit. Co je nám platné, že budeme empaticky pracovat se třídou, ale sotva vyjdeme ze dveří, seřve je uklízečka, které šlapou po mokré chodbě? Co je platné, že přemýšlíme o vztazích a naladění, když první člověk, kterého děti při příchodu do školy potkají, je nerudný školník?

Ať už jste ve funkci dlouho, nebo začínáte, bude právě jasně vydefinované hřiště tím, co od vás vaši lidé budou v září očekávat možná ze všeho nejvíc.

Platí ještě pravidla stará, loňská? Nebo už nějaká nová? A jaká jsou ta nová? Zrušil někdo stará pravidla? To byla nejčastější otázka, kterou vznášeli kolegyně a kolegové bezprostředně poté, co jsem jako nový šéf nastoupil do školy. Bohužel ji nevznášeli nahlas, řešili ji mezi sebou v kabinetech. Mně to řekli až po hezkých pár letech. A já už vím, že jsem udělal chybu, když jsem tehdy v září považoval za důležitější úplně jiné věci než pravidla. Neměl jsem totiž na čem stavět. A oni stejně dobře vědí, že chybovali, když se nezeptali nahlas.

A všem ve školách hodně pomůže, když nejvíc budeme zářit my jako šéfové. Máme obrovskou možnost ovlivnit náladu lidí ve škole. Úplně stejně to pak bude platit ve vztahu třídní učitel – třída.

Adaptujeme se na změny, a proto bychom si měli hodně vracet, co vidíme. Co se nám daří, kde je naopak ještě potřeba si pomoct. A to jak třídní učitelé svým třídám, tak ředitel svému týmu. A současně kolegové sami sobě.

A jestliže na startu zaspíme, vyběhneme mimo trať nebo se nám zasukují tkaničky, budeme mít velké potíže doběhnout do cíle.

-----------------------------------------

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Mgr. Marek Tvrdoň, Slunečná 1706, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 04599063.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Mgr. Marek Tvrdoň, Slunečná 1706, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 04599063.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.

click now https://www.gustreplica.com/. Hot Sale Ӧ ʦ˦ԦӦŦѦ replica ѦϦ˦Ϧæɦ. my sources replicawatches1for1.com. that site https://www.smartwatchesdeal.com/. description high quality rolex replicas. More Info https://www.businessbellross.com/. additional resources franck mueller replicas. the hottest replica breitling.